Dost Eller Mutfak

DOST ELLER MUTFAK

  
TÜİK tarafından yayınlanan 2012 yılı “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” verilerine göre Beşiktaş’ın nüfusunun %6,40’ını 75 yaş üzerindeki kentliler oluşturuyor. Bu oranın rakamsal karşılığı ise 11.911 kişi. Türkiye geneli için 75+ yaştaki kişilerin toplam nüfus içindeki oranı ise %2,98. Bir başka deyişle 75+ yaş konusundaki Beşiktaş ortalaması Türkiye ortalamasının iki katından daha fazla.

Beşiktaş Belediyesi Kent Araştırmaları Birimi olarak bu verilerden süzdüğümüz bir başka bilgi ise 75 yaş ve üzeri 5518 kişinin evlerinde onlara yardım edecek daha genç insanların bulunmayışı. Bu kişilerin 3218’i yalnız yaşıyor. 75+ 2242 kentli evde iki kişi yaşıyor. 75+ 48 kentli ise evde üç kişi yaşıyor.

5518 kentlinin cinsiyetlere göre dağılımı ise şöyle:

  

   Cinsiyet

      Toplam Kişi Sayısı 

     Toplam Kişi  %      

E

1575

28,54

K

  3943

71,46

 
5518 kentlinin ortalama yaşı 82,43’dür.

Bu kentlilerin;
• %42,65’i merdiven inip çıkmada bir başkasının yardımına kısmen veya tamamen bağımlı.
• %26,86’sı evde kendi başına yaşayamayacak durumda.
• %38,66’sı asgari düzeyde yemek pişirmek için bile kısmen veya tamamen bir başkasının yardımına bağımlı.

Dünya Sağlık Örgütü, 75 yaş ve üzerindeki yaşları “ileri yaşlılık dönemi” olarak kabul ediyor. Bu dönemde kendi öz bakım ve günlük gereksinimlerini tam olarak yerine getiremeyen, dengeli ve düzenli beslenemeyen kentlilerin destek ve yardıma ihtiyaçları var. Beşiktaş Belediyesi tarafından başlatılan “Dost Eller Mutfak” yemek dağıtım hizmetinin temel amacı, kendi gereksinim ve ihtiyaçlarını karşılayamayan öncelikle 75+ yaştaki kentlilere ve yalnız yaşayan engelli, dezavantajlı bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak, yaşam kalitelerini yükseltmektir.
  
Dost Eller Mutfak nasıl çalışıyor?


• Yıllık mönü planlaması uzman diyetisyen ve gıda mühendisi tarafından yapılıyor.

• Resmi tatiller hariç hafta içi her gün, kişi başı bir öğün yemek belirlenen evlere dağıtılıyor.

• Bir öğün yemekte üç çeşit bulunuyor.