Dış İlişkiler Müdürlüğü

 
Dış İlişkiler Müdürlüğü Görev ve Çalışma YönetmeliğiDış İlişkiler Müdürlüğü, belediyemiz ile ülkemizdeki ve yurt dışındaki uluslararası kuruluşlarla ve yurt dışındaki belediyelerle olan ilişkilerin koordinasyonunu sağlayarak ilgili birimlerimizin faaliyetlere aktif katılımını gerçekleştirmek, ilçemize ve halkına sunulan belediye hizmetlerinin geliştirmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.• Belediyemizin dış ülkeler, dış ülke temsilcilikleri ve bağlı kuruluşları ile ilişkilerini kurmak, gerekli işlemleri yürütmek,

• Belediyemiz ile uluslararası kurum, kuruluş, sivil toplum kuruluşu ve örgütler arasında mevcut ilişkilerin geliştirilmesini ve yeni ilişkilerin kurulmasını sağlamak,

• Beşiktaş Belediyesi ile dünya kentleri arasında "Kardeş Şehir" ilişkileri kurarak, ülkeler arası kardeşlik duygusunu geliştirecek etkinlikler organize etmek ve mevcut kardeş şehir ilişkilerinin yürütülmesini sağlamak,

• Ulusal ve uluslararası kamu kurum ve kuruluşları, kardeş şehirler ve birliklerle iş birliği protokolleri imzalanmasının koordinasyonunu ve uygulamasını takip etmek,

• Kurumumuzun ve ilçemizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda farklı paydaşlarla proje hazırlayıp, bunları hayata geçirmek için hibe/fon desteği sağlayan kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunmak,

• Üyesi olduğumuz ulusal ve uluslararası birlikler ile iletişimi sağlamak, etkinliklerini takip etmek ve ortak projeler üretmek,

• Belediyecilik faaliyetleri ile ilgili çağdaş dünya örnek, model, deneyim, program ve projelerini takip etmek, değerlendirmek ve öneriler hazırlamak,

• Dezavantajlı gruplara yönelik ulusal ve uluslararası kapsamda sosyal politikalar geliştirmek, benzer politikalar geliştirmiş ya da geliştirmeyi amaçlayan diğer ülke belediyeleriyle ortak projeler yürütmek,

• Uluslararası kuruluş, kardeş şehir ve diğer dünya kentlerinden gelen heyet ve kişileri ağırlamak, programların organizasyonunu yapmak ve yürütmek,

• Dış medyada Beşiktaş Belediyesi’ni takip etmek, elde edilen verileri ilgili birimlere raporlamak,

• Kurumumuzun ve Beşiktaş ilçesinin tanıtımı amacıyla ulusal ve uluslararası kongre, konferans ve seminerlerin organizasyonunu yapmak ve yürütmek,

• Belediyemiz müdürlüklerince hazırlanacak ve yürütülecek olan ulusal, uluslararası ya da yabancı fon/hibe kaynaklı projelerin koordinasyonunu sağlamak,

• Kurumumuz adına yurt dışına gerçekleştirilen teknik, sosyal ve kültürel ziyaretlerin organizasyonunu sağlamak ve görevlendirilen kişilerin yurt dışı çıkış işlemlerini yapmak,

• Belediyemize gelen ya da belediyemizce gönderilecek olan yabancı dildeki belgelerin çevirisini yapmak ve ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak,

• Belediyemizin web sayfasının İngilizce içeriğini hazırlamak ve güncellenmesini sağlamak,

• Kurumumuzu ve ilçemizi çeşitli nedenlerle ziyaret eden yabancı heyet ve kişilerin belediyemiz üst düzey temsilcileri ile yaptıkları görüşmelerde ve yurt dışı gezilerinde tercümanlık hizmetlerini sağlamak.