Nefrete İnat, Yaşasın Hayat!

Nefrete İnat, Yaşasın Hayat!

Beşiktaş Belediyesi, 20 Kasım “Nefret Suçu Mağduru Trans Bireyleri Anma Günü” kapsamında LGBTİ dernekleriyle işbirliği içerisinde olacak.

Eklenme Tarihi: 20 Kasım 2014 Perşembe

“Ayrımcılık”, “nefret söylemi”, “nefret suçları”, “eşcinsel/trans namus cinayetleri”… Uzun zamandır hayatımızın içinde olan bu kavramlara ne kadar kayıtlıyız? Her geçen gün gazetelerde, televizyonların ana haber bültenlerinde gördüğümüz, kanımızı donduran görüntülerle ne kadar ilgiliyiz? Bu soruların cevabını gönül rahatlığıyla verebilir miyiz? Maalesef hayır! Buna karşılık önümüzde acı bir tablo var. Resmi rakamlar son beş yıl içinde 36 trans bireyin öldürüldüğünü bildiriyor. Uzmanlar, nefret suçları kapsamında “transfobi” özel olarak belirtilmediği için gerçek rakamın resmi rakamın kat be kat üstünde olduğunu söylüyor.

20 Kasım, bu kavramlar çerçevesinde yitirdiğimiz yüzlerce canı ve mağdurları bir kez daha düşünmemiz gereken bir gün. Çünkü bugün, 1998 yılından itibaren dünyada, 2008 yılından itibaren de LGBTİ derneklerinin öncülüğünde Türkiye’de nefret suçu mağduru trans bireylerin anıldığı bir gün. Beşiktaş Belediyesi olarak toplumsal vicdanımızı yaralayan en önemli başlıklardan biri olan nefret suçları ve eşcinsel/trans namus cinayetleri konusunda ciddi adımlar atmak üzere çalışıyoruz. LGBTİ haklarını insan hakkı olarak kabul edip buna göre hizmetlerimizi ve politikalarımızı şekillendiriyoruz. Bu anlayışımızın ilk adımı olarak, 2014 yerel seçimlerinden hemen öncesinde, SPoD LGBTİ Derneği’nin hazırlamış olduğu “LGBTİ Dostu Belediyecilik Protokol Metni”ni, Beşiktaş Meydanı’nda Beşiktaş halkının önünde imzalayarak bu konudaki kararlılığımızı gösterdik ve LGBTİ dernekleriyle işbirliği içinde çalışmalar yapacağımızı ilan ettik. Belediyemiz içinde kurduğumuz “Eşitlik Birimi” sayesinde LGBTİ dernekleriyle ilişkiyi her geçen gün güçlendirerek sürdürüyoruz.

Son dönemde, yaptığımız çalışmaları hukuki anlamda güçlendiren gelişmeler de oldu. Avrupa Konseyi tarafından 11 Mayıs 2011 yılında İstanbul’da imzaya açılan, bu nedenle “İstanbul Sözleşmesi” olarak anılan “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” 1 Ağustos 2014 itibariyle yürürlüğe girdi. Bu sözleşmeyle birlikte bizim insani ve vicdani sorumluluğumuzun bir yansıması olarak Beşiktaş Belediyesi’nde yürüttüğümüz LGBTİ hakları çalışmaları, bir hukuki zemine de oturtulmuş oldu. Sözleşmeye taraf olarak ilk imza atan ülke olan Türkiye’nin bir an önce sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Çağrımız, sözleşmenin tüm maddeleriyle birlikte özellikle dördüncü maddesinin üçüncü fıkrasında* yazılı hükmün bir an önce ülkemizde hâkim olmasıdır.

Bu vesileyle bugüne kadar nefret suçları sonucunda kaybettiğimiz LGBTİ bireyleri huzurlarınızda saygıyla anıyorum. Nefret suçu mağduru bireylerin sorunlarının bir an önce giderilmesi için geçtiğimiz aylarda kabul edilen “Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi”nin maddelerinin bir an önce hukuk sistemimiz içinde işler hale getirilmesini diliyorum. Beşiktaş Belediyesi olarak bu konuda yapılacak çalışmalarda deneyim paylaşımına ve kamu, yerel, sivil kesimlerle yapılacak işbirliklerine her zaman açık olduğumuzu kamuoyuna bildiriyorum.

Birlikte, sevgiyle…

Av. Murat Hazinedar
Beşiktaş Belediye Başkanı

*Madde 4/3 “Taraflar bu Sözleşme hükümlerinin, özellikle de mağdurların haklarını korumaya yönelik tedbirlerin, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya başka tür görüş, ulusal veya sosyal köken, bir ulusal azınlıkla bağlantılı olma, mülk, doğum, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet kimliği, sağlık durumu, engellilik, medeni hal, göçmen veya mülteci statüsü veya başka bir statü gibi, herhangi bir temele dayalı olarak ayrımcılık yapılmaksızın uygulanmasını temin edeceklerdir.”


Yeni Haberler