Üyelikler


Türkiye Belediyeler Birliği, Türkiye’deki bütün belediyeleri tek çatı altında toplamak amacıyla; belediyeciliğin gelişmesine katkı sağlayacak her türlü faaliyet ve girişimde bulunan, ulusal ve uluslararası düzeyde belediyeleri temsil etme yetkisine sahip ve bütün belediyelerin doğal üyesi olduğu tek mahalli idare birliği olma özelliğine sahiptir.
 Marmara Belediyeler Birliği, Türkiye’de demokratik yerel yönetim hareketinin gelişmesi, belediyelerin yetki ve kaynaklarının artırılması, yerel yönetimlerde çevre bilincinin geliştirilmesi, belediyelerin ortak sorunlarına iş birliği içinde çözüm bulunması, büyükşehir belediyelerinin kurulması, belediyelerin uluslararası yerel yönetim kuruluşlarında temsili gibi konularda öncülük yapan, bölgesel ölçekte, Türkiye’nin en eski ve kapsamlı bölgesel belediyeler birliğidir. Birliğin amacı; Birliğin üyesi olan belediyelerde, demokratik, katılımcı, saydam, hesap verebilir, insan hak ve özgürlüklerini esas alan bir yerel yönetim anlayışının yerleşmesi ve yaygınlaşması için çaba göstermek; sürdürülebilir yerel kalkınma için rehberlik yapmak; yerel yönetimler ve belediyeler arasında iş birliği ve dayanışmayı geliştirerek, yerel yönetimlerin - belediyelerin halka daha etkin ve verimli hizmet sunmasına katkıda bulunmaktır.
 


  
1986 yılında kurulan EUROCITIES, Avrupa'nın başkent ve büyükşehirlerinden oluşan ve üye şehirlerin kültürel, ekonomik ve sosyal işbirliğini kuvvetlendirmeyi amaçlayan bir yerel yönetimler birliğidir. Merkezi Brüksel'de bulunan EUROCITIES; kültür, ekonomi, sosyal-siyasal politikalar ve çevre gibi konularda Avrupa Şehirlerinin bilgi ve tecrübe paylaşımı yapması, ortak problemlerini birlikte analiz etmesi ve yenilik getiren çözümler geliştirmesine aracılık eden bir platform görevi görmektedir. Düzenlediği toplantılarla birçok farklı konuda sağlıklı ve çok katılımlı öneriler alarak üye şehirler arasında ortak proje ve çalışmalar yürütülmesini de amaçlamaktadır. Beşiktaş Belediyesi, 2014 yılının Ekim ayından itibaren EUROCITIES üyesidir.
 


 

 


Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı'nın amacı yerel yönetimler arasında ve dünya toplumu içinde, işbirliği yoluyla, yerel yönetimin değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını geliştirerek, demokratik yerel yönetimin dünya ölçeğinde birleşik sesi ve sözcüsü olmaktır.
 
 


 
Tarihi Kentler Birliği, tarihi kent dokularının ve kentsel-kültürel mirasın korunması amacıyla üye belediyeler arasında işbirliği ve deneyim alışverişi sağlarken, belediyecilik, koruma, kültür, çevre, imar ve tarihi kent konularıyla ilgili bilgi, belge, mevzuat, kaynak ve eğitime dönük çalışmalar yapmaktadır.
 Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'nin (SODEM) kuruluş amacı üyesi olan belediyelerin kendi aralarında ve AB’li muhatapları ile siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel diyalog oluşturmaktır. Böylelikle belediyelerin hizmet kapasitelerini artırmaları ve Türkiye’nin AB’ye katılımına katkı yapılması hedeflenmektedir. 
 Dünyadaki 6 Dünya Sağlık Örgütü Bölge Ofisinde yürütülen ve Avrupa’da 31 ülkede 100’ün üzerinde kentte devam eden ve gelişen küresel “Sağlıklı Kentler” hareketinin Türkiye’de gelişebilmesi, benimsenmesi, uygulanabilmesi için formal bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmuş ve bu gereklilikten hareketle bu konuya önem veren kentler bir araya gelerek “Sağlıklı Kentler Birliği”ni kurmuşlardır.
 

 

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (ELDW) Avrupa Konseyi’nin ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimleri Kongresinin 2007’de başlattıkları bir girişimidir. 47 Avrupa Konseyi üyesi ülkenin seçilmiş görevlilerinden oluşan siyasi bir topluluk olan Kongre, Avrupa çapındaki bu girişimin koordinasyonundan sorumludur.

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Web Sitesi İçin Tıklayınız


Avrupa Yerel Demokrasi Haftası Beşiktaş Belediyesi Sayfası İçin Tıklayınız 
  “Gökkuşağı Şehirleri Ağı” ortak yaşam alanlarındaki saygı, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerini temel alıyor. Üyeleri LGBT vatandaşlarının yaşadıkları şehirlerde hiçbir ayrımcılığa veya şiddete maruz kalmayacakları sorumluluğunu benimsiyor.