İlan ve Reklam Vergisi beyanı ne zaman verebilirim?

Her yıl Ocak ayı içerisinde Hesap İşleri Tahakkuk Şefliğine müracaat edilerek reklama ait bilgileri beyan edebilirsiniz. Yıl içerisinde yapılacak ilan ve reklamlar mükellefler tarafından ilan ve reklam işinin yapılmasından önce müracaat edilerek beyan edebilirsiniz...