Numarataj değişikliklerine ilişkin yasal dayanak nedir?

31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan adres ve numaralamaya ilişkin yönetmelik gereğince yapılır. Söz konusu yönetmeliğe uymayan cadde ve sokakların numarataj çalışması İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, belediyemize vermiş olduğu yetki kapsamında yapılmaktadır. Bu bağlamda kapı numaralarının değişme gerekçesi bu altlıktır.