Mesafe ölçümü nasıl yapılır?

Bakanlar Kurulu’nun 14.07.2005 tarih ve 2005/9207 Sayılı Kararı ile yürürlüğe giren ‘İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmelik’ in 34. maddesi doğrultusunda mesafe ölçümü aşağıdaki esaslar doğrultusunda yapılır. Umuma açık yerler ile açık alkollü içki satılan yerlerin açılmasına izin verilirken mesafe ölçümünde bina ve tesislerin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları; kapıların birden fazla olması durumunda en yakını esas alınır. Yüz metre uzaklığın ölçümünde mevzuat cadde ve sokaklar yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır.