Kömür kullanma konusunda sınırlamalar var mı?

Kentimizin neredeyse tamamında kömür kullanımına rastlanmamaktadır. Ancak kullanmak isteyen kentlilerimiz “menşei belgeli” kömürler almalı, yakma esnasında plastik ve türevleri kullanmamalı, havalandırma bacalarını düzenli aralıklarla itfaiyeden yetki almış lisanlı firmalara temizletmelidir.