Isırık ve veya tırmalama gibi durumlarda ne yapmalım?

Öncelikle yara tahriş edilmeden bol sabun ve suyla yıkanmalıdır. Ardından hayvanla ilgili bilgi toplanmalı; sahipli mi, sokakta yaşayan bir hayvan mı araştırılmalıdır. Tam teşekküllü bir hastaneye gidilerek tedavi süreci başlatılmalıdır. Başvurulan sağlık kurumu kuduz şüphesi gördüğü takdirde belediyeyi bilgilendirir. 0-3-7-14-28. günlerde sağlık kurumu tarafından kuduz aşısı yapılır. Belediyemiz hayvanı tespit edip karantinaya alır. Karantina süresi ısırığın/tırmalamanın gerçekleştiği günden itibaren 10 gündür. Belediyemiz karantina süresince hayvanın ısırdığı kişiye kuduz bulaştırmadığına kanaat getirirse, bu durumu bir raporla sağlık kurumuna bildirir.