Apartmanımızın numaralarını değiştirilmesiyle ilgili bilgi verebilir misiniz?

Bu değişiklikleri 31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik”le düzenliyor. Söz konusu yönetmeliğe uymayan cadde ve sokakların numarataj çalışması İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin belediyemize vermiş olduğu yetki kapsamında yapılıyor.