Nargile ruhsatı için gerekli kriterler nelerdir?

19.02.2013 tarih ve 28564 sayılı resmi gazetede yayımlanan ‘Nargilelik Tütün Mamulü' içilen işyerine ait alan /alanlara sunum uygunluk belgesi verilmesi ile bu yerlerin işletilmesinde uyulması gerekli hususlar hakkında tebliğ 4. maddesinin birinci fıkrasının a) bendi; 08.Ekim.2013 tarih ve 28789 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yapılmasına dair tebliğ ile değiştirilerek ‘özgün eğitim kurumları, dersaneler ve öğrenci yurtlarına kapıdan kapıya en az 100 m. mesafede bulunması’ hükmü getirilmiştir.