İçki ruhsatı için kriterler nelerdir?

11.6.2013 tarihli ve 28674 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklik yapılması hakkında kanunun 4. maddesine göre belirlenmektedir. Buna göre ‘‘Bu kanun kapsamına giren ürünlerin perakende veya açık olarak satışının yapıldığı yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya en az yüz metre mesafenin bulunması zorunludur. Bu fıkradaki mesafe şartı turizm belgeli işletmeler için uygulanmaz.’’hükmü esastır.