Afet sonrası toplanma alanları nerelerdir?

Toplanma alanları; Beşiktaş halkının afet sonrası yurttaşların konutlarına en yakın ve güvenli açık alanlarda yakınları ile buluşma noktasıdır. Konu edilen alanlar çadır alanları değildir. Söz konusu alanlar Sokak Yönlendirme Direkleri’nde tabelalar halinde, bina giriş kapılarında ise etiketler halinde belirtilmiştir. Anılan tabelalara ve etiketlere Qr kodları işlenmiş olup bu kodlar ile Toplanma Alanları’nın haritalarına da ulaşılabilmektedir.