Tevhid-ifraz-irtifak hakkı tesisi, yol ve yeşile terk-ihdasa ilişkin encümen kar...

İmar planı gereği inşaat istikamet rölövesi alındıktan sonra ifraz, tevhit, yola terk, yeşile terk, ihdas ve sınır düzeltmesi işlemlerinin yapılabilmesi için “değişiklik tasarımı” belgesinin özel harita bürolarına hazırlatılması gerekiyor. Sonrasında Emlak ve İstimlâk Müdürlüğümüze başvurularak “Encümene Teklif Belgesi” hazırlanır ve encümene sunulur.