Meydan, cadde, sokak adları kim tarafından, nasıl veriliyor?

Meydan, cadde, sokak adları için öneriler belediyemiz tarafından Büyükşehir Belediyesine iletiliyor. Büyükşehir Belediyesi önerilen adı uygun görür ise Meclis Kararı alınıyor. Karar, Büyükşehir Belediyesi Başkanınca onaylanır. Söz konusu onay Valilik makamıncada uygun görülürse yürürlüğe girer.