Beşiktaş’taki park, meydan ve benzeri kamusal alanların ismi nasıl veriliyor?

Belediyemiz ilgili alanlara verilecek isimle ilgili “Meclis Kararı” aldıktan sonra, isim “Mülki Amir”in onayına sunulur. Uygun görülürse yürürlüğe girer.