Hangi durumlarda kamulaştırma yapılır?

Plan fonksiyonu kamu yararına olan taşınmazlar (Yol, Yeşil Alan, Sosyal Donatı Alanları vb.) 4650 Sayılı yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma yasası hükümleri doğrultusunda kamulaştırılırlar. Plan fonksiyonu kamu yararına olmayan taşınmazlar ise Belediye Encümenin’ce ‘‘Kamu Yararı’’ kararı alınarak ve Kaymakamlık Makamınca uygun görülerek kamulaştırılabilirler.