Üniversite öğrencilerine burs veriyor musunuz?

Anayasa Mahkemesi’nin, 5102 sayılı “Yükseköğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesi”ne ilişkin kararı nedeni ile belediyeler üniversite öğrencilerine burs veremiyor.