Engelli maaşı alabilmek için neler lazım, nerelere başvurabiliriz?

Engelli maaşı almak için ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma Vakıflarına başvuru yapılabilir. Bu maaşı alabilmek için:

  • Sosyal güvencesi bulunmamak (SSK, BAĞKUR ve benzeri bir gelir veya aylık hakkından yararlanmamak).
  • Nafaka bağlanmamış olmak veya bağlanması mümkün olmamak.
  • Her türlü gelirleri toplamının aylık ortalaması itibariyle hanede, net asgari ücretin 1/3'ünün hesaplanması sonucu bulunacak tutardan daha az kişi başına düşen geliri olmak.
  • Sağlık Kurulu raporunun en az % 40 engeli olduğunu gösterir olması gibi koşulları bulunmaktadır.