Meclis Gündemi

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ


DÖNEMİ : 7. SEÇİM DÖNEMİ

TOPLANTI : 3.TOPLANTI YILI, OCAK AYI ÇALIŞMALARI

BİRLEŞİM TARİHİ : 2 Ocak 2017, Pazartesi

SAAT : 10.00


GÜNDEM

Açılış, Yoklama

Teklifler:

1- 5393 sayılı Belediye Kanununun 25'inci maddesinin birinci fıkrasına istinaden Denetim Komisyonunun oluşturulması.

2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 20'inci maddesine istinaden Beşiktaş Belediye Meclisinin 2017 yılı çalışma takviminin belirlenmesi.

3- Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre memur personelin kadrolarının ihtiyaç duyulan kadrolara dönüştürülmesi.

4- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesine istinaden 2017 yılında Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve ücretlerinin belirlenmesi.

5- Beltaş Beşiktaş Belediyesi İşletmecilik Sanayi ve Tic. A.Ş.’ye borçlanma yetkisi verilmesi.