Meclis Gündemi

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ


DÖNEMİ : 7. SEÇİM DÖNEMİ

TOPLANTI : 4. TOPLANTI YILI, EKİM AYI ÇALIŞMALARI

BİRLEŞİM TARİHİ : 2 Ekim 2017, Pazartesi

SAAT : 10.30


GÜNDEM:

Açılış, Yoklama
Teklifler:


1- Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre memur personelin kadrolarının ihtiyaç duyulan kadrolara dönüştürülmesi.

2- Belediyemizin üyesi olduğu Eurocities tarafından 15-17 Kasım 2017 tarihinde Slovenya’da düzenlenecek konferansa katılacak belediye heyetinin görevlendirilmesi.

3- Belediyemiz tarafından 2018 yılında uygulanacak ücret tarifelerinin görüşülmesi.

4- 2018 Mali Yılı Tahmini Bütçesinin görüşülmesi.

5- 2018 Yılı Performans Programının görüşülmesi.