Meclis Gündemi

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ


DÖNEMİ : 7. SEÇİM DÖNEMİ

TOPLANTI : 4. TOPLANTI YILI, ARALIK AYI ÇALIŞMALARI

BİRLEŞİM TARİHİ : 4 Aralık 2017, Pazartesi

SAAT : 10.30


GÜNDEM:


Açılış, Yoklama ve Bilgilendirme
Teklifler:

1- 2018 yılında meclis ve komisyon toplantılarına katılacak üyelere 5393 sayılı Belediye Kanununun 32'inci maddesinin birinci fıkrasına göre ödenecek huzur hakkı miktarının belirlenmesi.

2- 2018 Yılı meclis çalışma takviminin belirlenmesi.

3- Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre memur personelin kadrolarının ihtiyaç duyulan kadrolara dönüştürülmesi.

4- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18'inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendine istinaden Beşiktaş Belediyesi İnovasyon Merkezleri Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

5- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18'inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendine istinaden İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

6- 09-17 Aralık 2017 tarihleri arasında İspanya’da gerçekleştirilecek olan “Learn to Say NO Training Course” adlı etkinliğe katılacak belediye personelinin görevlendirilmesi.

7- 5393 sayılı Belediye Kanununun 68'inci maddesinin (d) ve (e) bentlerine göre bankalar nezdinde kredi ve teminat kullanılması yönünde borçlanma yetkisi alınması.

8- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18'nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36'ncı maddesine istinaden Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Taşıt Kiralanması Giderleri harcama kaleminden Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri harcama kalemine aktarılması.

9- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18'nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36'ncı maddesine istinaden mütenevvi müdürlüklerden mütenevvi kalemler arasında ödenek aktarılması.