Meclis Gündemi

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ


DÖNEMİ : 7. SEÇİM DÖNEMİ

TOPLANTI : 5. TOPLANTI YILI EKİM AYI ÇALIŞMALARI

BİRLEŞİM TARİHİ : 1 EKİM 2018 PAZARTESİ

SAAT : 11.00

YER : BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ ÇIRAĞAN HİZMET BİNASI


GÜNDEM:
Açılış, Yoklama ve Bilgilendirme.
Teklifler:

1- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11 inci maddesine istinaden Belediyemiz dolu ve boş kadrolarında değişiklik yapılması.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine istinaden Belediyemiz Norm Kadrosunda yer alan ekonomist kadrosuna karşılık gösterilerek bir adet sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi.

3- Belediyemize ait Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 56 pafta, 7 ada, 76 parsel üzerindeki yerin zemin katındaki Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesine göre ortak etkinlikler, gösteriler ve sanatsal projeler yapmak için, aynı kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre ortak işbirliği protokolü protokol imzalamak üzere Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesi.

4- Belediyemize ait Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 56 pafta, 7 ada, 76 parsel üzerindeki yerin zemin katındaki Süleyman Seba Kültür ve Sanat Merkezi’nde İstanbul Devlet Opera ve Balesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesine göre ortak etkinlikler, gösteriler ve sanatsal projeler yapmak için, aynı kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre ortak işbirliği protokolü imzalamak üzere Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesi.

5- Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi ile mesleki ve teknik, sosyal ve kültürel amaçlı ortak kurs ve etkinlikler düzenlemek için 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre protokol imzalamak üzere Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesi.

6- Beşiktaş Cem Kültür Evi ve Sosyal Yardımlaşma Derneği ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre ortak hizmet projeleri gerçekleştirmek için, yine aynı kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre ortak iş birliği protokolü imzalamak üzere Belediye Başkan Vekiline yetki verilmesi.

7- Vakıflar Bankası Beşiktaş Şubesi nezdinde açılan TR180001500158048016337442 IBAN numaralı vadesiz Euro hesabı için 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesine istinaden kamuya tahsis kararı alınması.

8- Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 38 ada ve 11 parselin Kuzey Doğusunda, 1170 ada, 2 parsele bitişik olan Karayolları Kamulaştırma alanında kalan 50,40 m2’lik yeşil alanın 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine istinaden trafo yapılması amacıyla TEDAŞ Genel Müdürlüğüne tahsis edilmesi.

9- Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 55 pafta, 1095 ada, 33-34-328 parsel sayılı yerlere ilişkin UİP-3763,49 PIN no’lu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği

10- 20.05.2018 tarih ve 30426 sayı ile Resmi Gazetede Yayımlanan İstanbul İmar Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin 1 ve 2 numaralı alt bentlerine istinaden uygulama imar planlarında konut Alanında kalan parsellerde yapılacak uygulamaların belirlenmesi.

11- Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan Belediyemiz hizmetlerine ilişkin 2018 yılı ücret tarifesinin belirlenmesi.

12- 5393 sayılı Belediye Kanununun 41 inci maddesine istinaden hazırlanan 2019 Yılı Performans Programının görüşülmesi.

13- 5393 sayılı Belediye Kanununun 62 nci maddesine istinaden hazırlanan 2019 Mali Yılı Tahmini Bütçesinin görüşülmesi.