Meclis Gündemi

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ


DÖNEMİ : 7. SEÇİM DÖNEMİ

TOPLANTI : 3.TOPLANTI YILI, HAZİRAN AYI ÇALIŞMALARI

BİRLEŞİM TARİHİ : 5 Haziran 2017, Pazartesi

SAAT : 10.00


GÜNDEM

Açılış ve Yoklama

Teklifler:


1- Kahvaltıcılar Sokağı olarak da anılan ilçemiz Sinanpaşa Mahallesi, Çelebioğlu Sokak ve Şair Veysi Sokak’ta şartlı bağış kapsamında yapılacak rehabilitasyon çalışmalarının 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin (g) bendine istinaden görüşülmesi.

2- Belediyemiz ile Romanya’nın Braila Belediyesi arasında Kardeş Şehir ilişkisi kurulması.

3- “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında Belediyemiz tarafından “Green Schools towards a Sustainable Cities” başlığıyla yapılan proje başvurusuyla ilgili olarak Özge ÖNSEN BELEN’in Belediyemizi temsil etmek üzere yetkilendirilmesi.

4- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğe istinaden, 1903 Beşiktaş Jimnastik Kulübü Mehmet Üstünkaya Sosyal Tesisleri Ark Kahve Ürünleri Çikolata ve Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin İçkili Yer Bölgesine ilave edilmesi.

5- Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 25 Ada, 36-37 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

6- Beşiktaş İlçesi, Yıldız Mahallesi, 244 Ada, 122 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

7- Beşiktaş İlçesi, Balmumcu Mahallesi, 42 pafta, 454 Ada ile 456-457 adalar arasında kalan Itri Sokağa ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği.

8- Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 25 pafta, 60 ada, 3 ve 4 parsellere ilişkin İmar Planı Değişikliği.

9- Beşiktaş İlçesi, Gayrettepe Mahallesi 59 pafta, 1397 ada, 45 parsele ait Plan Değişikliği.

10- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendine istinaden Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin görüşülmesi.

11- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesine istinaden İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Etüt Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri bütçe kaleminden Bilgi İşlem Müdürlüğünün Kırtasiye Alımları kalemine bütçe aktarılması.

12- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesine istinaden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün İlan Giderleri bütçe kaleminden Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Akaryakıt ve Yağ Giderleri kalemine bütçe aktarılması.

13- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesine istinaden Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün mütenevvi kalemlerinden Destek Hizmetleri Müdürlüğünün mütenevvi kalemlerine bütçe aktarılması.

14- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesine istinaden Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün mütenevvi kalemlerinden Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Akaryakıt ve Yağ Giderleri kalemine bütçe aktarılması.

15- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 nci maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesine istinaden Çevre ve Koruma Müdürlüğünün Diğer Hizmet Alımları bütçe kaleminden Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Akaryakıt ve Yağ Giderleri kalemine bütçe aktarılması.

16- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine ve 68 inci maddesinin (e) bendine istinaden Belediyemizin en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin yeniden değerleme oranıyla hesaplanarak bulunan miktarı aşmamak üzere borçlanma yetkisi verilmesi.