Meclis Gündemi

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ


DÖNEMİ : 7. SEÇİM DÖNEMİ

TOPLANTI : 3.TOPLANTI YILI, ŞUBAT AYI ÇALIŞMALARI

BİRLEŞİM TARİHİ : 6 Şubat 2017, Pazartesi

SAAT : 10.00


GÜNDEM

Açılış ve Yoklama

Teklifler:

1- 6136 Sayılı Ateşli Silah ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7'nci maddesine göre Beşiktaş Belediyesi Çırağan Hizmet Binasının güvenliğinin daha etkin hale getirilmesi için 4 adet silah alınması ve alım işlemleri hakkında Belediye Başkanına yetki verilmesi.

2- Beşiktaş Belediye Meclisinin 14.10.2016 tarih ve 105 sayılı kararıyla belirlenen ruhsat işlemlerine ilişkin ücret tarifelerindeki “(200m2) den fazla her m2 için 10,00 TL alınır” ibaresinin yeniden düzenlenmesi.

3- Beşiktaş Belediye Meclisinin 14.10.2016 tarih ve 105 sayılı kararıyla belirlenen ruhsat işlemlerine ilişkin ücret tarifelerindeki Sinanpaşa Pasajı adlı yerle ilgili olarak “İş merkezlerinden 3 katı ücret alınır” ibaresinin yeniden düzenlenmesi.

4- Beşiktaş Belediye Meclisinin 14.10.2016 tarih ve 105 sayılı kararıyla belirlenen ruhsat işlemlerine ilişkin ücret tarifelerindeki Büyük Beşiktaş Çarşı adlı yerle ilgili olarak “İş merkezlerinden 3 katı ücret alınır” ibaresinin yeniden düzenlenmesi.

5- Beşiktaş Belediye Meclisinin 14.10.2016 tarih ve 105 sayılı kararı ile belirlenen nikâh işlemlerine ilişkin ücret tarifesinde değişiklik yapılması.

6- Beşiktaş Belediye Başkanlığı Kurum Arşivi Kurulum Projesi kapsamında dijitalleştirilecek olan imar proje ve dosyalarının ekspertiz incelemelerine ilişkin ücret tarifesinin belirlenmesi.

7- Mimari Estetik Komisyon üyelerinden bazılarının Belediyemizden ayrılmaları nedeniyle Mimari Estetik Komisyonu üyelerinin yeniden belirlenmesi.

8- Belediyemizin çevre koruma çalışmaları kapsamında ilçe genelinde restoran, otel vb. mutfaklı işletmelerin hijyen standartlarının yükseltilmesi amacıyla “Hijyende Mükemmellik” sisteminin kurulması için yetkili kurum ve kuruluşlarla sözleşme ve/veya protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi.

9- Yerel Yönetimler Proje Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (YAGEV) tarafından geliştirilecek ve faaliyete geçirilecek projelerden maksimum fayda sağlamak amacıyla Belediyemiz ile YAGEV arasında protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi.

10- Bir (1) adet binek taşıtın İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmesi.

11- Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre memur personelin kadrolarının ihtiyaç duyulan kadrolara dönüştürülmesi.

12- BELTAŞ Beşiktaş Belediyesi İşletmecilik Sanayi ve Tic. A.Ş.nin sermaye artırımının görüşülmesi.

13- 15 Temmuz darbe girişimi ile ilçemizde yaşanan elim terör olayları sonrasında maddi ve manevi zarar gören ilçe esnafının yanında yer alabilmek ve ilçemizde oluşan olumsuz etkileri en aza indirebilmek amacıyla ilçe esnafından gelen talepler doğrultusunda yapılacak proje ve uygulamalar için Belediye Başkanına yetki verilmesi.

14- 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden; mülkiyeti Hakkâri İl Özel İdaresine ait, Hakkâri İli Merkez Bulak Mahallesi Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi üzerindeki 716,546 m2 alan üzerinde Hakkâri İl Özel İdaresi tarafından ‘Engelli Koordinasyon Merkezi Yaptırılması İşi’ için Hakkâri İl Özel İdaresine kaynak aktarımında bulunulması amacıyla 5393 sayılı Kanunun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre protokol yapmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi.

15- 1/1000 ölçekli Beşiktaş-Dolmabahçe-Ortaköy Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı.