Meclis Gündemi

MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ


DÖNEMİ : 7. SEÇİM DÖNEMİ

TOPLANTI : 5. TOPLANTI YILI, NİSAN AYI ÇALIŞMALARI

BİRLEŞİM TARİHİ : 2 Nisan 2018, Pazartesi

SAAT : 15.30


GÜNDEM:
Açılış ve Yoklama,
Teklifler:


1- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33 üncü maddesine istinaden Belediye Encümenine 3 (üç) üye seçimi.

2- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24 üncü maddesine istinaden kurulacak ihtisas komisyonlarının belirlenerek komisyon üyelerinin seçimi.

3- Vakıflar Bankası Beşiktaş Şubesi nezdinde açılan hesap için 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesine istinaden kamuya tahsis kararı alınması.

4- Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasına istinaden, İlçemizde mükerrer olan 2 adet Sokak-Cadde-Bulvar isminin değiştirilmesi.

5- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendine istinaden Beşiktaş Belediyesi Çilekli Spor Tesislerine “İsmet İnönü Spor Tesisi” adının verilmesi.

6- Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre memur personelin kadrolarının ihtiyaç duyulan kadrolara dönüştürülmesi.

7- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine istinaden Sözleşmeli Personel çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesi.

8- 5393 sayılı Belediye Kanunun 14/b maddesi gereğince Belediyemiz tarafından İlçemizde yaşayan vatandaşlarımıza yönelik verilen tüm sağlık hizmetlerinin ücretsiz olarak sunulması.

9- Başkanlığımız mülkiyetinde bulunan taşınmazların ve belediyenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arsa, tratuvar, duvar, cadde ve sokaklarda kurulu olan raket pano, megalight pano ile billboard alanlarının 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesine göre BELTAŞ AŞ’ye ayni sermaye olarak tahsis edilmesi.

10- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine istinaden BELTAŞ Beşiktaş Belediyesi İşletmecilik Sanayi ve Tic. A.Ş.’nin sermaye artışı.

11- 5393 sayılı Belediye Kanununun 56 ncı maddesine istinaden 2017 yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesi.