Başkan Yardımcıları

Başkan Yardımcısı FERDİ BÜLBÜL'e Bağlı Birimler
1- Bilgi İşlem Müdürlüğü
2- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
3- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
4- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
5- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
6- Spor İşleri Müdürlüğü
7- Strateji Geliştirme Müdürlüğü
8- Zabıta Müdürlüğü
9- Veteriner İşleri Müdürlüğü

  Başkan Yardımcısı NİMET AKSOY'a Bağlı Birimler
1-
 Destek Hizmetleri Müdürlüğü
2- Hukuk İşleri Müdürlüğü
3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
4- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
5- Mali Hizmetler Müdürlüğü
6- Sağlık İşleri Müdürlüğü
7- Yazı İşleri Müdürlüğü

Başkan Yardımcısı YASEMİN SARAL'a Bağlı Birimler
1- Fen İşleri Müdürlüğü
2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
3- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
4- Temizlik İşleri Müdürlüğü
5- Park ve Bahçeler Müdürlüğü