Başkan Yardımcıları

Başkan Yardımcısı YASEMİN SARAL'a Bağlı Birimler
1-
 Fen İşleri Müdürlüğü
2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
4- Temizlik İşleri Müdürlüğü
5- Park ve Bahçeler Müdürlüğü
6- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
7- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
8- 
Bilgi İşlem Müdürlüğü
9-
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
              

          Başkan Yardımcısı PRENSES YAŞARİYE ÖZHAN'a Bağlı Birimler
1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
2- Destek Hizmetleri Müdürlüğü
3- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
4- Mali Hizmetler Müdürlüğü
5- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
6- Strateji Geliştirme Müdürlüğü
7- Zabıta Müdürlüğü

  Başkan Yardımcısı AV. NİMET AKSOY'a Bağlı Birimler
1-
 Hukuk İşleri Müdürlüğü
2- Sağlık İşleri Müdürlüğü
3- Yazı İşleri Müdürlüğü
4- Veteriner İşleri Müdürlüğü
5- Spor İşleri Müdürlüğü