Başkan Yardımcıları

Başkan Yardımcısı RİFAT ÖRNEK'e Bağlı Birimler
1- Fen İşleri Müdürlüğü
2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
4- Park ve Bahçeler Müdürlüğü
5- Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
6- Veteriner İşleri Müdürlüğü
7- Zabıta Müdürlüğü
8- Temizlik İşleri Müdürlüğü
9- Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
10- Destek Hizmetleri Müdürlüğü
11- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
 


           Başkan Yardımcısı SEMRA CANOĞULLARI'na Bağlı Birimler
1-
 Mali Hizmetler Müdürlüğü
2- Strateji Geliştirme Müdürlüğü
3- Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
4- Spor İşleri Müdürlüğü


    Başkan Yardımcısı NİMET AKSOY'a Bağlı Birimler
1-
 Hukuk İşleri Müdürlüğü
2- Yazı İşleri Müdürlüğü
3- Sağlık İşleri Müdürlüğü
4- Bilgi İşlem Müdürlüğü
5- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
6- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü