Numarataj Şefliği

 
 
İlçe sınırları içerisindeki tüm cadde ve sokakların tanımlanmasını ve taşınmazların numaralandırılmasını gerçekleştirir.
 
 
31.07.2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik uyarınca; Adres standartları çerçevesinde; mahalle adı ve sabit tanıtım numarası, meydan bulvar, cadde, sokak ve küme evlerin adı ve sabit tanıtım numarası ile site, blok, mevki adı, dış kapı numarası, iç kapı numarasından oluşan bileşenlerin Ulusal Adres Veri Tabanı (U.A.V.T.) sisteminde güncellenmesi sağlar. Bu çalışmaları Nüfus Müdürlüğü ile eşgüdüm içerisinde gerçekleştirir.

Binalara kapı numarası verilme işlemlerini yapar; Sokak yönlendirme direkleri, sokak tabelaları ve kapı numaralarının zeminde monte edilmesini sağlar.

Taşınmazların kadastral adresleri ve posta işlemlerini saptar,kapı numarası olmayan veya yanlış olan binalar ile yeni yapılan binalara kapı numaralarının verimesini sağlar,eskiyen ve yıpranan sokak tabelalarını ve kapı numaralarını yeniler, numarataj paftalarının arşivlenmesini gerçekleştirir ve numarataj değişikliklerini anılan paftalara işler.


NUMARATAJ DİLEKÇE ÖRNEĞİ


BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA


İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, ………………Mahallesi, ……………..sokak/cadde,No:…. olan adresimizin kapı numarası değiştirilmiştir.

Bu değişikliği gösterir belgenin tarafımıza verilmesini arz ederiz.ADRES:
 
 
İSİM/İMZA

KAŞE


TEL NO: