Gelir İşleri

 
 
 
Belediyenin; Belediye Kanunu, Belediye Gelirleri Kanunu ve Büyükşehir Belediyesi Kanunlarından kaynaklanan veya yaptığı iş ve hizmetlerden doğan gelirlerini (vergiler, harçlar, ivazsız bağışlar, kiralar vb.)  araştırmak, saptamak, tarh, tahakkuk ve tahsil ettirmek, Belediyenin yıllık gelir bütçesini hazırlamak, Gelir İşlerinin görevleri arasındadır.
 
 
Gelir İşleri; tahakkuk şefliği, emlak tahakkuk şefliği, çevre temizlik tahakkuk şefliği, deniz nakil şefliği, tahsil şefliği ve icra takip birimlerinden oluşmaktadır.

BELEDİYEMİZİN BAŞLICA GELİRLERİ

EMLAK VERGİSİ

Gayrımenkullerden (bina, arsa, arazi) alınan bir vergi olup, emlak vergisi mükellefi gayrimenkulün maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa malik gibi tasarruf edendir. Malikin vefatı halinde, iştirak halinde bildirimde bulunacak mükellefler, veraset ilamı fotokopisi ile başvurmaları gerekir. Emlak vergisi bildiriminde bulunmak isteyen mükelleflerimizin başvuru yaparken yanında bulundurması gereken evraklar şunlardır:
• Tapu fotokopisi,
• Nüfus cüzdanı fotokopisi,
• Yeni biten binalar için inşaat ruhsatı fotokopisi, binanın bulunduğu adres ( mahalle, sokak, bina, daire veya işyeri numarası varsa apartman veya site adı ).
Bildirim sahibinin ikamet, işyeri adresi ve vergi numarası ile birlikte,   Aytar Caddesi, Başlık Sokak No:1 Levent adresinde bulunan Beşiktaş Belediye Başkanlığı Binası'nın, 1. katındaki  Gelir İşlerine' ne müracaat etmeleri gerekmektedir.

EMLAK VERGİSİNİN ÖDEME SÜRELERİ
Birinci Taksit: Mayıs ayı sonuna kadar ödenir.
İkinci Taksit: Kasım ayı sonuna kadar ödenir.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

Meskenlerde, harcanan su bedeline ilave edilerek (01.01.2004 tarihinden itibaren )  işyerlerinden ise, belediyemizce tahsil edilen bir vergi olup, öncelikle mükellefi, bağımsız bölümü kullanan kişi veya tüzel kişiler, boş olan yerler için ise mal sahibidir. Boş olarak kullanılmayan işyerleri bu vergiden muaftır.

Çevre Temizlik Vergisi Bildirimi İçin Gerekli Evraklar • Nüfus cüzdanı fotokopisi
• Mal sahipleri için, tapu fotokopisi
• Kiracılar için ise, (işyeri) işe başlama tarihini gösteren belge ve kira kontratı ile birlikte, Aytar Caddesi, Başlık Sokak No:1 Levent adresinde bulunan Beşiktaş Belediye Başkanlığı Binasının 1. katındaki Gelir Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
 
Çevre Temizlik Vergisinin Ödeme Süreleri:
Birinci taksit
: Mayıs ayı sonuna kadar ödenir
İkinci taksit: Kasım ayı sonuna kadar ödenir.
 
İLAN REKLAM VERGİSİ

5272 sayılı Belediyeler Kanunu gereğince, Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanı olan ana arter ve caddelerde bulunan reklam tabelaları için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilan ve reklam vergisi beyannamesi verilir. Belediyemiz sorumluluk alanlarında kalan ilan ve reklam tabelaları için, Başkanlığımız Gelir İşleri'ne müracaat edilir ve Gelir İşleri'nün diğer birimlerle oluşturduğu ekipler tarafından kontrol edilerek uygunluğu tespit edildikten sonra, ilan ve reklam vergisi beyanları kabul edilerek tahsilatı yapılır.İlan ve reklam beyanları ocak ayı içerisinde kabul edilir. Verginin son ödeme tarihi 31 Ocak’tır. Bez afiş ve el ilanları için ,Gelir Müdürlüğü'nün oluşturduğu ekiplerin kontrolünden sonra,  izin verilir ve ödemesi peşin yapılır.

EĞLENCE VERGİSİ
Başkanlığımız sınırları dahilinde faaliyet gösteren eğlence yerlerinden her ayın 20’sinde, geçmiş aya ait eğlence vergisi bildirimi alınır,  bildirime göre tahakkuku ve tahsilatı yapılır.

İŞ YERİ AÇMA HARÇLARI
Ruhsat ve Denetim tarafından tahakkuk ettirilir ve peşin olarak tahsil edilir.

İŞGAL HARCI
Umuma ait yerlerin mükellefler tarafından izin alınarak , yeşil alanların Zabıta Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Emlak İstimlak Müdürlüğü ekiplerinin tespiti ile, ayrıca Başkanlıkça izin verilen yerlerin işgallerinden de, aylık olarak tahsil edilir. (büfe vb. yerler)   
  
HARCAMA İŞTİRAK PAYI
Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü'nce cadde ve sokaklara asfalt, bordür,tretuvar ve kilit parke yapılması sonucu, söz konusu cadde veya sokakta gayrimenkulü bulunan bina sahiplerinden, sahip oldukları arsa hisse oranına göre yapılan masrafın oranlaması sonucu, Belediye Gelirleri Kanununun 86. Maddesi gereğince, tahakkuk ettirilen bir gelir türüdür.

Bu Harçlar Dışında Alınan Başlıca Harçlar :
Haberleşme Vergisi, Elektrik Tüketim Vergisi, Tatil Günü Çalışma Ruhsat Harcı, Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı, Bina İnşaat Harcı, Kayıt ve Suret Harcı, Muayene ve Ruhsat Rapor Harcı.

DEĞERLİ BEŞİKTAŞLILAR;
EMLAK, ÇEVRE TEMİZLİK, İLAN REKLAM VERGİSİ VE TAHAKKUKU YAPILMIŞ BELEDİYE GELİRLERİNİN ÖDEMELERİNİ SÜRELERİ İÇERİSİNDE SİCİL NUMARANIZI YAZARAK 232812 NOLU EMLAK VERGİSİ VE 654294 NOLU ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ POSTA ÇEKİ HESABINA ŞUBEDEN VEYA DİĞER BANKA ŞUBELERİNDEN EFT İLE YAPABİLİRSİNİZ. AYRICA BAŞKANLIĞIMIZCA YERİNDE HİZMET ANLAYIŞINDAN HAREKETLE HER MAHALLEYE BİR HİZMET OFİSİ PROJESİ ÇERÇEVESİNDE AÇILAN AKATLAR,KÜLTÜR, ORTAKÖY, TÜRKALİ, GAYRETTEPE MAHALLELERİ HİZMET OFİSLERİNDE VE ESKİ HİZMET BİNAMIZDA BULUNAN HİZMET BİRİMİMİZDE ÖDEMELERİNİZİ YAPABİLİRSİNİZ.
BELEDİYE GELİRLERİ İLE OLUŞAN HER TÜRLÜ SORUNLARINIZ İÇİN AYTAR CADDESİ, BAŞLIK SOKAK NO: 1 LEVENT ADRESİNDE BULUNAN BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI GELİR MÜDÜRLÜĞÜNE MÜRACAAT EDEBİLİRSİNİZ.
GAYRİMENKUL ALIM SATIMI VE İŞYERİ DEVİRLERİNİZDE ÖNCELİKLE ALACAĞINIZ VEYA AÇACAĞINIZ İŞYERİNİN VERGİ BORCU OLUP OLMADIĞINI ÖĞRENİNİZ.
İŞYERLERİNİZİ TAHLİYE ETTİĞİNİZDE BURASI İLE İLGİLİ BİLDİRİMLERİNİZİ KAPATTIRINIZ.
EMLAK ALIMLARINIZDA MÜTESELSİL SORUMLULUKTAN DOLAYI SATIN ALACAĞINIZ EMLAK’IN BÜTÜN VERGİ BORÇLARINI ARAŞTIRINIZ.

VERGİNİZİ BANKADAN, POSTANEDEN POSTA ÇEKİ İLE VEYA ONLINE OLARAK ÖDEYEBİLİRSİNİZ

BANKALAR
Vakıflar Bankası Beşiktaş Şubesi Hesap No: 00158007300275260
Vakıflar Bankası Beşiktaş Şubesi IBAN No: TR20 0001 5001 5800 7300 2752 60
Halk Bankası Beşiktaş Şubesi Hesap No: 07000006
Halk Bankası Beşiktaş Şubesi IBAN No: TR20 0001 2009 7640 0007 0000 06

POSTANE
Posta Çek No: 232812

1.Emlak Vergisi İçin Posta Çek No: 232812
2.Çevre Vergisi İçin Posta Çek No: 654294

ONLINE ÖDEME İÇİN TIKLAYINIZ

 
BELEDİYE HİZMET OFİSLERİMİZ

Çırağan Hizmet Ofisi Çalışma (Saati: 09.00-16:00) (Kredi Kartı Geçerlidir)

Akatlar Mahalle Muhtarlığı
Gayrettepe Mahalle Muhtarlığı
Kültür Mahalle Muhtarlığı
Ortaköy Mahalle Muhtarlığı
Türkali Mahalle Muhtarlığı

NOT: Dış Veznelerimizde Kredi Kartı Geçerlidir.