Park ve Bahçeler Müdürlüğü

 
 

Beşiktaş İlçe sınırları içerisinde 5393 sayılı yasa gereği toplam 120 adet 358.234 m² lik park ve yeşil alan ile yaklaşık 50.000 m² refüjün bakımından sorumludur. Ayrıca Bölgede bulunan 43 adet Okul Bahçesindeki yeşil alanların bakımı Birimimizin yetki ve sorumluluğundadır.

• İmar Planlarında yeşil alanların mülkiyet tespitini yapmak, projelendirme ve uygulama çalışmaları yapmak, denetlemek, yeşil alan mevcudiyetini artırmak,
• Parkların bakım ve onarımlarını yapmak, özellikle park, refüj ve meydanlardaki yeşil alan bakımı ve korunmasını sağlamak, ile park içi donatı elemanlarının (Çocuk oyun alanları, spor alanları, oturma grupları, çöp kutuları, elektrik ve su tesisatları) sağlanması.
• Bölgemizdeki vatandaşların talepleri doğrultusunda ve ayrıca park, yeşil alan v.s. bulunan ağaçların budamalarının yapılması,zararlılardan arındırılması ile ağaçlandırma, çiçeklendirme yapmak.
• Müdürlüğümüzle ilgili konularda, gerekli ihale dosyaları yapmak, ihale neticesinde İdari ve teknik takibi uygulamayı yapmak ağaç röleveleri yapmak.


• Park ve Yeşil alanların her türlü bakım ve onarım işleri.
• Park ve yeşil alanların varlığını artırma.
• Ağaçlandırma ve çiçeklendirme ile budama v.s işleri.
• İhaleli işler,kontrol mühendisliği hizmetleri Ağaç revizyonu ,peyzaj projeleri yapma.
• Vatandaşların park ve kamuya ait yeşil alanlar ile ilgili taleplerini karşılamak.