Temizlik İşleri Müdürlüğü


MİSYONUMUZ
Belediyemiz sınırları içinde yasa ve yönetmeliklerin vermiş olduğu yetki ve sorumlulukları sosyal adalet ve eşitlik yaklaşımıyla kaliteli hizmet vermek, çağdaş ve sağlıklı bir kentin tüm faydalarını doğal ve tarihi değerleri koruyarak sunmak, hizmeti sunarken mevcut imkan ve kaynakları etkili ve verimli kullanarak yürütmek.

VİZYONUMUZ
Güvenilir, üstün, kaliteli ve artı değeri olan hizmetler vermeye, rekabet güçlerini arttırmaya sosyal ve fiziksel çevreyi özenle korumaya, çalışanlarımızın gurur duyduğu bir yerel yöneticilik anlayışı içerisinde "Temiz Çevre Temiz Beşiktaş" olgusu ile verdiğimiz hizmeti Avrupa standartlarına getirmek.


Belediye Kanununun vermiş olduğu görev ve sorumluluk kapsamı ve yetki paylaşımı doğrultusunda Temizlik faaliyetlerini stratejik plan ve bütçe eşgüdümünde sorumluluk bilinci içerisinde sürdürmektir. İlçe sınırları içerisinde görsel ve çevresel kirliliği engelleyerek modern, sağlıklı ve temiz bir çevrenin oluşturulması ve tüm çalışanlarıyla birlikte çevreci, katılımcı, insan odaklı, güvenilir her yurttaşa eşit hizmet anlayışıyla hizmetleri etkin ve verimli bir şekilde sunarak, kentin değişimine yön verip yurttaşların yaşam standardını yükseltmektir. Beşiktaş ilçemizin tarihi ve turistik bir ilçe olması itibari ile ayrıca Başbakanlık konutunun ilçemizde olması, yabancı ve yerli konukların sık sık ziyaret ettiği yerlerden olması, protokol yolunun belediyemiz sınırları içerisinden geçmesi, normal gece nüfusunun gündüzleri 5-6 kat arttığı 23 mahallemizde aynı hassasiyet ile sağlıklı temiz bir çevre yaratılması amaçlanmaktadır. Müdürlüğümüzün görevi gereği yürütmekte olduğu temizlik hizmeti faaliyetlerinde işimizin ne kadar zor olduğunun bilincine ermiş, yaptığı işi benimseyerek, isteyerek ve severek yaptığımız tüm çalışmalarımızda mevcut kanun ve yönetmelikler gözetiminde gerçekleştirdiğimiz her hizmetin çevre sakini ile çevre esnafına hizmet olarak dönüşümünü sağlayacak görev anlayışıyla bıkmadan yılmadan daha da istekli bir anlayış ile çalışmaktayız.
1. Evsel atıklar, katı atıklar, semt pazarı atıkları, poşetlenmiş çim-bahçe atıklarının toplanması ve bertaraf istasyonuna nakli
2. Cadde, sokalar, semt pazaryerlerinin temizliği ve yıkanması çalışmalarının gerçekleştirilmesi
3. Okullar, ibadethaneler, mezarlıklar, çöp evlerde temizlik ve yıkama çalışmalarının gerçekleştirilmesi
4. Konteyner yeri yapımı ve atık konteynerlerinin bakımı onarılması ve temizliğinin gerçekleştirilmesi
5. Hizmet gereği kullanılacak malzeme ve ekipmanların temin ve saha çalışmasının gerçekleştirilmesi
 

                  

 

EVSEL KATI ATIK ÜCRETLENDİRME MECLİS KARARI  İÇİN TIKLAYINIZ...