Kalite Politikamız


Okumak İçin Tıklayınız

 Beşiktaş Belediyesi
Kalite Politikası

• Eğitimli ve deneyimli personelimizle, mevcut kaynakları etkin ve verimli kullanarak, kurumumuzdan hizmet alan vatandaş ve tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini süresinde karşılamak, memnuniyetlerini sağlamak.
• Vatandaş ve paydaşlarımızın memnuniyetini sürekli kılmak ve hiçbir koşulda kaliteden ödün vermemek.
• Stratejik Plan ve TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarını, uygulanabilir kılarak güncel yasal mevzuat çerçevesinde hizmetlerimizi sürekli geliştirmek ve etkinliğini artırmak.
• Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek için, kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin yönetim sistemleri oluşturmak.
• Doğaya, çevreye, kültürel ve tarihi mirasa sahip çıkarak gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakmak.
• Sosyal sorumluluk bilinciyle, şeffaf, adil, hesap verebilir bir yönetim anlayışını benimsemek ve benimsetmek.
• Paydaşlar ile kurumsal iletişimde teknolojik imkânları kullanarak hızlı ve etkin çalışma sistemi ve Teknolojik gelişmelerle uyumlu akıllı kent oluşturmak.
• Kentlilerimizin yaşam kalitesini sürekli yükselterek sürdürülebilir ve çağdaş ölçülerde Türkiye’nin en yaşanabilir ilçesi ve yaşamak istediği bir dünya kenti olmak.
• Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak.
• Dezavantajlı grupları önemsemek ve onlara yönelik hizmet üretmek.
• Hayat boyu öğrenme yaklaşımını benimseyerek kurum çalışanlarının gelişimlerini azami motivasyon ve en geniş eğitim desteği ile sürdürerek, tüm çalışanlarımızın memnuniyetini sağlamak ve Beşiktaşlı olmanın gururunu yaşatmak.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ TOPLAM KALİTE ANDI

 

Tarihin, kültürün, sanatın ve aşkın şehri Beşiktaş'ın bütün yurttaşlarına, engelli kardeşlerime ve bütün can dostlarımıza hizmet edeceğime;

 

Hizmet sunumunda belediyemizin misyonu, vizyonu, kalite politikası ve temel değerlerine uygun olarak; tarafsızlık, katılımcılık, şeffaflık ve sürekli gelişim ilkelerine göre hareket edeceğime;

 

İnsan ve çözüm odaklı davranarak, din, dil, ırk, cinsiyet farkı gözetmeksizin bütün yurttaşlarımızın memnuniyeti için çalışacağıma;

 

Belediyemizin misyonu, vizyonu ve sürekli gelişim ilkesine bağlı kalacağıma;

Toplam Kalite Yönetimi, Entegre Yönetim Sistemleri ve Mükemmellik kültürünün belediyemizde hâkim kılınmasına destek vereceğime ve tüm mesai arkadaşlarımı bu sürece dâhil edeceğime;

 

Sevgimi, desteğimi, güler yüzümü  yurttaş ve mesai arkadaşlarımdan esirgemeyeceğime;

 

Çağdaş değerlerle manevi değerlerin özgürce yaşandığı Beşiktaş'ın bu ulvi kimliğinin korunmasına,

 

Beşiktaşlı olma, Beşiktaş'ta yaşama gururunu ve ruhunu yaşayıp yaşatacağıma;

 

Beşiktaş’ımızın saygınlığını, itibarını korumak ve geliştirmek için elimden gelen bütün özveriyi göstereceğime;

 

Doğaya ve çevreye karşı sorumluluğumu yerine getirmek için azami çaba göstereceğime;

 

Cumhuriyetimizin kurucusu Aziz Atatürk'ün gösterdiği çağdaş medeniyet hedefine doğru yürüyeceğime;

 

Cumhuriyete ve demokrasiye olan bağlılıktan ayrılmayacağıma,

doğruluktan ve dürüstlükten asla ödün vermeyeceğime

 

ANT İÇERİM...