Eğitim Yardımları

Eğitim Desteği Başvuruları Sona Erdi
Daha iyi bir gelecek için okullu çocuklarımızı eğitim yardımlarımızla destekliyoruz.

Çağdaş bir kentin çağdaş bireylerle, çağdaş bireylerin ise eğitim ile oluşacağının bilincinde olan Beşiktaş Belediyesi, eğitime destek olmak amacıyla her eğitim-öğretim yılının başında ihtiyaç sahibi öğrencilere eğitim yardımı desteği sağlıyor.  Bu kapsamda, Beşiktaş sınırlarında ikamet eden ailelerin resmi ilkokul, ortaokul, lise ve özel okullarda %100 burslu okuyan çocukları, her eğitim-öğretim yılının başında eğitim yardımından yararlanabiliyor.

Beşiktaş Belediyesi, 2016-2017 eğitim döneminde eğitimdeki fırsat eşitsizliğini kaldırmak adına sosyo – ekonomik yönden dezavantajlı öğrencilere destek olmak, ilçede yaşayan başarılı öğrencileri emeklerinden ve azimlerinden dolayı ödüllendirmek, şehit ya da gazi çocuklarının eğitim yaşamlarında yanlarında olabilmek için eğitime destek oluyor. Bu kapsamda hazırlanan kılavuzun detaylarına aşağıda ulaşabilir, kendinize uygun bir kategoride eğer gerekli şartları taşıyorsanız Eğitim Desteği için başvuruda bulunabilirsiniz.


A. EĞİTİM DESTEĞİ KATEGORİLERİ

1. Sosyo – Ekonomik Yönden Dezavantajlı Öğrenciler
2. Başarılı Öğrenciler
3. Şehit ya da Gazi Çocuğu Olan Öğrenciler


B. EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

2016–2017 eğitim öğretim yılında Beşiktaş ilçe sınırları içinde başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıldır ikamet etmekte olan ailelerin ya da yasal temsilcilerin devlet okulu veya özel okulda %100 burslu olarak ilkokul, ortaokul, veya engelli eğitimi veren kurumlardan birinde öğrenim görmekte olan öğrencileri kapsar.

1-Sosyo Ekonomik Yönden Dezavantajlı Öğrenciler: Anne ve/veya babası vefat etmiş olan öğrenciler ile %40 veya daha fazla bir engeli bulunan öğrenciler ve ekonomik olarak temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ya da karşılamakta zorlanan öğrenciler.

2- Başarılı Öğrenciler: TEOG sınavında Yerleştirme Esas Puanına göre Türkiye’de %2’lik dilimde olup ailesi ya da vasisi başvuru tarihi itibariyle en az 1 yıldır Beşiktaş’ta ikamet eden ya da en son Beşiktaş ilçe sınırları içerisinde bulunan bir okuldan mezun olmak.

3- Şehit ya da Gazi Çocuğu Olan Öğrenciler: Şehit ya da gazi çocuğu olduğunu resmi olarak belgeleyen öğrenciler.

Kişiler durumlarına uygun yalnızca bir eğitim desteği kategorisine başvurabilirler. Bu şartlara sahip olup Açıköğretim, Çıraklık Eğitim Merkezleri’nden eğitim alanlar ve özel okullarda %100 bursu olmayanlar (şehit ya da gazi çocukları hariç) eğitim desteğine başvuramazlar.


C. İSTENEN BELGELER

• Öğrencinin aynı hanede yaşayan kişileri gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfüs Müdürlükleri’nden alınabilir.)
• Öğrenci belgesi (Okullardan ya da Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi İnternet Bilgi Sistemi’nden alınabilir.)
• Son eğitim dönemine ait başarı durumunu gösterir belge (Karne fotokopisi vs.)
• Öğrenci engelli ise; Sağlık Kurulu Raporu
• Şehit ya da Gazi çocuğu ise; Şehit ya da Gazi çocuğu olduğunu gösteren resmi belge.
• Öğrencinin ailesinde çalışmakta olan kişilerin gelir belgesi, çalışmayanların sigorta hizmet dökümü.
• Öğrenci eğer özel bir eğitim kurumunda öğrenim görüyorsa %100 burslu olduğunu gösterir belge.
• Öğrencinin yasal temsilcisine ait banka IBAN numarasını gösterir banka cüzdanı fotokopisi veya banka dekontu.


D. BAŞVURU ŞEKLİ ve ZAMANI

• Ön başvurular sadece Beşiktaş Belediyesi'ne ait web sayfası üzerinden online olarak alınacaktır.
• Başvurular 12 Eylül - 30 Eylül tarihleri arasında online başvuru kısmından yapılacaktır.
• Başvurusu onaylanan kişiler SMS ile bilgilendirilecek ve mesajda belirtilen süre içerisinde evrakları ile birlikte Beşiktaş Belediye Başkanlık Binası'na gelmeleri istenecektir.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ BAŞKANLIK BİNASI:
Aytar Caddesi Başlık Sokak No:1 Nispetiye / Levent – İstanbul
Tel: (0212) 319 42 42 Bilgi İçin: 444 44 55


E. BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

• Bankadan getirilecek IBAN numarasının başvuruyu yapan öğrencinin yasal temsilcisine ait olması gerekmektedir.
• IBAN numarası bankadan alınacak dekont veya hesap cüzdanı fotokopisi şeklinde olacaktır. Bunların dışında elle yazılmış IBAN numarası içeren vb. belgeler kabul edilmeyecektir.
• Beşiktaş Belediyesi gerekli gördüğü durumda, başvuru sahibinden yukarıda belirlediği belgeler dışında bir belge isteyebilir.


G. BAŞVURULARIN AÇIKLANMASI VE ÖDEMELER

• 2016 – 2017 Yılı Eğitim Desteğinin miktarı ve süresi başvuru değerlendirmeleri sonucunda belirlenecektir.
• Değerlendirme kurulunun incelemeleri tamamlandıktan sonra eğitim desteği ödemesi almaya hak kazanan kişiler SMS vasıtasıyla bilgilendirilecektir.