Bilgi Güvenliği Politikamız

BİLGİ GÜVENLİĞİ GENEL POLİTİKASI


Beşiktaş Belediyesi Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı doğrultusunda;


a) Çalışanların, tedarikçilerin ve vatandaşların bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişimini sağlamayı,

b) Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumayı,

c) Çalışanların, tedarikçilerin ve vatandaşların bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,

d) Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,

e) Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,

f) Tabi olduğu ulusal, uluslararası düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,

g) İş/hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı, işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,

h) Bilgi Güvenliği Kurulu’nun kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,

i) Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı taahhüt eder.