Ruhsat İşlemleri

Ruhsat İşlemleri

Ruhsat İşlemleri

Eklenme Tarihi: 15 Mayıs 2018 Salı

İŞ YERİ AÇMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Belediyemiz;

1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden, yapının imari yönden iş yeri açılmasında sakıncasının bulunup bulunmadığını öğrenmek.

2. Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri için, yönetmelikte belirtilen mesafe şartlarına uygun olup olmadığını sorgulamak.

RUHSAT BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER

ŞİRKETLER İÇİN İSTENEN BELGELER
• Başvuru Formu
• Bağımsız birimlerin kapılarının üzerinde bulunan QR kodlu akıllı etiketin fotoğrafı (Bu belge olmadan ve eksik evrakla başvuru alınamamaktadır.)
• Güncel tarihli Kira Kontratı Noter Tasdikli (Adres QR koddaki kapı numarasıyla aynı olması gerekmektedir.)
• Güncel Tarihli Vergi levhası- Şube ise yoklama fişi fotokopisi (Adres QR koddaki kapı numarasıyla aynı olması gerekmektedir.)
• 2 Adet Tapu Fotokopisi
• Ticaret odası faaliyet belgesi (Adres QR koddaki kapı numarasıyla aynı olması gerekmektedir.)
• Ticaret sicil gazetesi fotokopisi (Adres QR koddaki kapı numarasıyla aynı olması gerekmektedir.)
• İmza Sirküleri
• Şube Açılış Kararı
• Vekaletname
• Taahhütname Noterden (Başvuru sonrası İmar Md. tarafından tapuda mesken olduğu belirtilen bürolar için)
• Yangın Söndürme Cihazı Alım veya Dolum Fatura Fotokopisi
• Çevre Temizlik Ver. Makbuz Fot. veya Borcu Olmadığına Dair Belge
• Güncel Tarihli Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Belgesi
• Nüfus Cüzdanı Sureti
• Yabancı Şahıslar için Çalışma İzin Belgesi

ŞAHISLAR İÇİN İSTENEN BELGELER
• Başvuru Formu
• Bağımsız birimlerin kapılarının üzerinde bulunan QR kodlu akıllı etiketin fotoğrafı (Bu belge olmadan ve eksik evrakla başvuru alınamamaktadır.)
• Güncel tarihli Kira Kontratı Noter Tasdikli (Adres QR koddaki kapı numarasıyla aynı olması gerekmektedir.)
• 2 Adet Tapu Fotokopisi
• Faaliyet Belgesi (Adres QR koddaki kapı numarasıyla aynı olması gerekmektedir.)
• Esnaf Sicil Tasdiknamesi-Ticaret sicil gazetesi fotokopisi (Adres QR koddaki kapı numarasıyla aynı olması gerekmektedir.)
• Güncel Tarihli Vergi levhası- Şube ise yoklama fişi fotokopisi (Adres QR koddaki kapı numarasıyla aynı olması gerekmektedir.)
• Bağkur-Sgk Kaydı
• 2 Adet Fotoğraf
• Vekaletname
• Taahhütname Noterden (Başvuru sonrası İmar Md. tarafından tapuda mesken olduğu belirtilen bürolar için)
• Yangın Söndürme Cihazı Alım veya Dolum Fatura Fotokopisi
• Çevre Temizlik Ver. Makbuz Fot. veya Borcu Olmadığına Dair Belge
• Güncel Tarihli Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Belgesi
• Nüfus Cüzdanı Sureti
• Yabancı Şahıslar için Çalışma İzin Belgesi


Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri İçin Çalışanların:

• Nüfus Cüzdanı Sureti
• Adli Sicil Kaydı
• Mesul Müdürlük Sözleşmesi
• Bulaşıcı Hastalığı Olmadığına Dair Resmi Sağlık Kurumlarından Alınacak Sağlık Raporu

Bitkisel yağ kullanılan sektörler(Lokanta vb.) için ilave olarak:
• Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi

İnternet Kafeler için ilave olarak:
• Bakanlık Onaylı Filtre Programı Fatura Fotokopisi
• Mesleki Yeterlilik Belgesi
• Fiyat Tarifesi

Güzellik Salonları ve Kuaförler İçin İlave Olarak:
• Ustalık Belgesi
• Mesul Müdürlük Sözleşmesi

NOT: Faaliyet konusuna göre farklı belgeler istenilebilir.

Gıda İşletmecileri ile İlgili Olarak;
17.12.2011 tarih ve 28145 sayılı “Gıda İşletmecilerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğin" 5 inci maddesinin 2 inci fıkrası “Gıda işletmecileri, kayıt kapsamındaki işletmelerini, ilgili kurumdan İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı aldıktan sonra işletme kayıt işlemlerini yaptırmak üzere en geç otuz gün içerisinde yetkili merciye başvurmak ve başvuru tarihinden en geç üç ay içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamak zorundadırlar” denilmekte; ayrıca 13.06.2010 tarih ve 27610 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 41 inci maddesinin c) bendinde “30 uncu maddenin birinci fıkrası gereği kayıt yaptırmayan üretim yerlerine iki bin (güncel :2 375 TL) Türk Lirası, perakende iş yerlerine bin (güncel :1 187 TL) Türk Lirası idari para cezası verilir” hükmü yer almaktadır.

İşletme ilgililerinin mağdur olmaması için konu ile ilgili gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

MESUL MÜDÜRLÜK İÇİN İSTENEN BELGELER
• Ruhsat Fotokopisi
• Mesul Müdür Tayin Belgesi (Şirket ise karar defteri noter tasdikli - Şahıs ise noterden tayin edilecek)
• Mesul Müdür Sözleşmesi (Noterden)
• Savcılık Raporu (Sabıka Kaydı)
• Sağlık Raporu (Hükümet Tabipliğinden)
• 2 Adet Fotoğraf
• Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Belgesi
• Nüfus Cüzdanı Sureti
• Güncel Vergi Levhası Fotokopisi

HAFTA TATİLİ RUHSATI İÇİN İSTENEN BELGELER
• Dilekçe
• İş Yeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Fotokopisi
• Güncel Vergi Levhası Fotokopisi
• 2 Adet Fotoğraf (Şahıs ise)

Bir yıl için verilir, her yıl yenilenir. Yenilemede, eski Hafta Tatili Ruhsatı getirilir.
 
 
İŞ YERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA İÇİN GEREKLİ OLAN FORMLAR VE DİLEKÇELER
 
Sıhhi İş Yeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu  Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.
Gayri Sıhhi İş Yeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı Başvuru Beyan Formu  Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.

Şahıs Başvuru İş Yeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı Dilekçesi  Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.
Şirket İş Yeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatı Dilekçesi  Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız.

Yeni Haberler