Ruhsat İşlemleri

Ruhsat İşlemleri

Ruhsat İşlemleri

Eklenme Tarihi: 22 Ocak 2014 Çarşamba

RUHSAT BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER
 
ŞİRKETLER İÇİN İSTENEN BELGELER
 

-Başvuru Formu

-Kira Kontratı noter tastikli

-2 Adet Tapu fotokopisi

-Ticaret sicil gazetesi fotokopisi

-Ticaret odası faaliyet belgesi

-İmza sirküleri

-Şube açılış kararı

-Vekalet

-Çevre temizlik ver.makbuz fot.veya borcu olmadığına dair belge

-Yangın söndürme cihazı alım veya dolum fatura fotokopisi

-Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim belgesi

-Nüfus Cüzdanı Sureti

-Vergi levhası

-1 adet telli şeffaf dosya

Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için çalışanların:

-Nüfus cüzdanı örneği

-Adli sicil belgesi

-Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair resmi sağlık kurumundan alınacak sağlık raporu

Bitkisel yağ kullanılan sektörler için ilave olarak:

-Bitkisel atık yağ sözleşmesi

İnternet Kafeler için ilave olarak:

-Bakanlık onaylı filtre programı fatura fotokopisi

-Mesleki yeterlilik belgesi

-Fiyat tarifesi

Masaj salonları için ilave olarak:

-Sağlık raporu

-Sabıka kaydı

-Masözlük belgesi

Güzellik salonları ve Kuaförler için ilave olarak:

-Ustalık belgesi

Yabancı uyruklular için:

-Çalışma izni belgesi

 
 
ŞAHISLAR İÇİN İSTENEN BELGELER
 
-Başvuru Formu
-Kira Kontratı noter tastikli
-2 Adet Tapu fotokopisi
-Dernek kaydı belgesi
-Esnaf sicil tastiknamesi
-Vergi levhası
-Bağkur kaydı
-2 adet fotoğraf
-Çevre temizlik ver.makbuz fot.veya borcu olmadığına dair belge
-Yangın söndürme cihazı alım veya dolum fatura fotokopisi
-Vekaletname
-Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim belgesi
-Nüfus Cüzdanı Sureti
-1 adet telli şeffaf dosya
Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri için çalışanların:
-Nüfus cüzdanı örneği
-Adli sicil belgesi
-Bulaşıcı hastalığı olmadığına dair resmi sağlık kurumundan alınacak sağlık raporu
Bitkisel yağ kullanılan sektörler için ilave olarak:
-Bitkisel atık yağ sözleşmesi
İnternet Kafeler için ilave olarak:
-Bakanlık onaylı filtre programı fatura fotokopisi
-Mesleki yeterlilik belgesi
-Fiyat tarifesi
Masaj salonları için ilave olarak:
-Sağlık raporu
-Sabıka kaydı
-Masözlük belgesi
Güzellik salonları ve Kuaförler için ilave olarak:

Faaliyet konusuna göre farklı belgeler istenilebilir.


Yeni Haberler