Muhtarlık İşleri Müdürlüğü


Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Muhtarlık Bilgi Sistemi Şefi, Evrak Kayıt Birimi, Vatandaşlık İşleri ve Siteler Sorumlusu, Proje ve Dış Saha Birimi’nden oluşur.

Müdürlüğün görev ve sorumlukları şunlardır;
• Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’nü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek,
• “Müdürlüğün Görevleri” kısmında tanımlanmış tüm işleri koordine etmek, bunların etkili ve verimli bir şekilde sonuçlanmasını sağlamak,
• İçişleri Bakanlığı tarafından www.muhtar.gov.tr üzerinden oluşturulan Muhtar Bilgi Sistemi’ni koordine etmek ve bu sistem üzerinden belediyeye iletilen talep, şikâyet ve önerilerin mevzuatta öngörülen sürelerde sonuçlandırılmasını sağlamak,
• Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arası koordinasyonu sağlamak,
• Müdürlüğün yıllık performans programını ve buna bağlı olarak yıllık bütçesini hazırlamak,
• Performans hedefleri, iş kapasitesi ve faaliyet alanlarını dikkate alarak günlük, haftalık, aylık ve yıllık çalışma planlarını hazırlamak ve bu planların uygulanmasını sağlamak,
• Performans hedefleri ve bütçesine göre bir yıl boyunca kullandığı kaynakları ve yaptığı faaliyetleri gösteren “Yıllık Faaliyet Raporu” hazırlamak,
• Vatandaşa yönelik hizmetlerle ilgili “Hizmet Standartları” belirleyerek daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek için tedbirler almak, süreç iyileştirmesi yapmak,
• Faaliyet alanıyla ilgili vatandaş memnuniyeti ölçümü yapmak,
• Kamu İç Kontrol ve Kalite Yönetim Sistemi’nin kurulması çalışmalarını yürütmek,
• Müdürlüğün mevcut dosya, evrak ve diğer bilgilerinin Standart Dosya Planı formatına uygun olarak düzenlenmesini ve arşivlenmesini sağlamak,
• İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
• Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirleyerek eğitim almalarını sağlamak,
• Mesai saatlerinin etkin ve verimli kullanılmasını, personellerin uyum içinde çalışmasını sağlamak,
• Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanmasını ve Başkanlığa sunulmasını sağlamak,
• İş güvenliğini sağlamak ve personelin iş güvenliği için tedbirler almak ve bunları sürekli iyileştirmek,
• Birim personelinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, görevli personellerin disiplin amiri olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmek,
• Kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunu güçlendirecek ve birlikte yaşama kültürünü destekleyecek şekilde mahalle kültürü ve taleplerine uygun, sosyal ve kültürel organizasyonlar ve projeleri muhtarlıklarla birlikte gerçekleştirmek,
• Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapmak.


 

  
 
 
 MAHALLE ADI  MUHTAR ADI  TELEFON
 Abbasağa Mahallesi  Yüksel Ağat  0212 227 83 27
 Akat Mahallesi  Murat Tayfun Kirmanlı  0212 351 21 69
 Arnavutköy Mahallesi  Ahmet Hilmi Külhancı  0212 265 67 95
 Balmumcu Mahallesi  Cüneyt Doğan  0212 347 75 05
 Bebek Mahallesi  Ayşe Laplanche  0212 263 33 00
 Cihannüma Mahallesi  Ertan Kurtlutepe  0212 258 79 61
 Dikilitaş Mahallesi  Nurcan Sızmaz  0212 259 58 74
 Etiler Mahallesi  Seçil Eşki  0212 287 53 83
 Gayrettepe Mahallesi  Semiha Kara  0212 288 20 16
 Konaklar Mahallesi  Aslı Akyüz  0212 282 42 12
 Kuruçeşme Mahallesi  Cemile Bal  0212 287 06 38
 Kültür Mahallesi  Dursun Gül  0212 265 07 55
 Levazım Mahallesi  Murat Uygur  0212 288 93 21
 Levent Mahallesi  Atacan Türk  0212 264 75 31
 Mecidiye Mahallesi  Dilek Yücetepe  0212 261 73 30
 Muradiye Mahallesi  Cengiz Hacıömeroğlu  0212 260 41 25
 Nisbetiye Mahallesi  Hatice Ayşe Şirinler  0212 281 71 61
 Ortaköy Mahallesi  Yeşim Özer  0212 261 65 21
 Sinanpaşa Mahallesi  Salim Ergün İskent  0212 258 75 74
 Türkali Mahallesi  Dilber Öztürk  0212 259 87 10
 Ulus Mahallesi  Kadriye Gedik  0212 287 27 15
 Vişnezade Mahallesi  Reyhan Cinyusuf  0212 261 15 94
 Yıldız Mahallesi  Şevki Yıldırım  0212 261 50 05