2007/2007/ Temmuz Ayı Meclis Kararları

5 Temmuz 2007 Meclis Kararları
2007/33 Karar
Belediye Meclisimizin 05 Temmuz 2007 tarihli Temmuz dönemi toplantısının 2.birleşiminde, 2008 Yılı Yatırım Bütçesinin görüşülmesine ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ
ile karar verildi.
2007/34 Karar

Belediye Meclisimizin 05 Temmuz 2007 tarihli Temmuz dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi Folklor Ekibinin talepleri doğrultusunda yardım yapılmasına ait Bütçe Hukuk Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
2007/35 Karar
Belediye Meclisimizin 05 Temmuz 2007 tarihli Temmuz dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Belediyemiz görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda ortak hizmet proje çalışmaları gerçekleştirebilmek için 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesi kapsamında Sevinç-Erdal İnönü Vakfı ile işbirliği
yapılabilmesine ait Bütçe ve Hukuk Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
2007/36 Karar
Belediye Meclisimizin 05 Temmuz 2007 tarihli Temmuz dönemi toplantısının 2.birleşiminde, T.C. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ile ortak proje kapsamında Demokrasi Şehitleri Heykellerinin yapılabilmesi konusunda 5393 sayılı Belediye Kanununun 75.maddesine göre ve yine aynı Kanunun 38.maddesine göre Belediye Başkanı'na yetki verilmesi hususunda karar alınmasına ait Bütçe, Hukuk, Kültür ve Sanat Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
2007/37 Karar

Belediye Meclisimizin 05 Temmuz 2007 tarihli Temmuz dönemi toplantısının 2.birleşiminde, İlçemiz dâhilindeki tüm amatör spor kulüplerine maddi ve spor malzemeleri yardımı yapılmasına ait Bütçe, Hukuk ve Gençlik Spor Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.