2014/2014/Mayıs Ayı Meclis Kararları

2014/28TEKLİF - KARAR :
Belediye Meclisimizin 05.05.2014 günlü olağan toplantısının 1.birleşiminde, Belediyemizin düzenleyeceği Sosyal, Kültürel ve Sportif etkinliklerde yurtiçi ve yurtdışında Belediyemizi temsil etmek üzere Oyun Gençlik ve Spor Kulübü ile Belediye Başkanına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 (g) maddesi gereğince sözleşme yapma yetkisi verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak, TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2014/29KARAR :

Belediye Meclisimizin 09 MAYIS 2014 tarihli MAYIS dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, 13-19 Mayıs 2014 Tarihleri arasında İspanyada yapılacak olan “Uluslararası Gençlik Seminerine” katılacak Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Sayın Mesut KESKİN ve AB Komisyonu Avrupa Hibe Çalışma Grubu Başkanı Sayın Nevra ARSLANTÜRK’ün Uçak biletleri, vize ücretleri ve gündelik harcırahlarının 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince Belediye Bütçesinden karşılanmasına ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/30KARAR :
Belediye Meclisimizin 09 MAYIS 2014 tarihli MAYIS dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Dış İlişkiler ve AB Merkezi kurulmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2014/31KARAR :
Belediye Meclisimizin 09 MAYIS 2014 tarihli MAYIS dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, İşletme Müdürlüğüne bağlı çalışacak olan kafeteryaların fiyat tarifelerinin belirlenmesine ait Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2014/32KARAR :
Belediye Meclisimizin 09 MAYIS 2014 tarihli MAYIS dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Temizlik İşleri Müdürlüğünün sorumluluğunda bulunan çöp toplama, nakli ve kent temizliği hizmet ihalesinin 5393 sayılı yasanın 67. maddesine göre 2014 yılının Ekim ayından başlayarak 36 aylık süreyi kapsayacak şekilde yapılabilmesi ve gerekli onayın verilmesine ait Hukuk ve Bütçe Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2014/33KARAR :
Belediye Meclisimizin 09 MAYIS 2014 tarihli MAYIS dönemi toplantısının 2.Birleşiminde Romancı ve Devlet adamı Ebubekir Hazım Tepeyran’a ait “Küçük Paşa” isimli romanının Yayımlanışının 100. Yıldönümü nedeniyle, yazar adına Belediyemiz ile ortak roman yarışması düzenlemesi ve yarışma ile ilgili harcamaların Belediye Bütçesinden karşılanmasına ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2014/34KARAR :
Belediye Meclisimizin 09 MAYIS 2014 tarihli MAYIS dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Beşiktaş İlçesi, Türkali Mahallesi, 45 pafta, 328 ada ve 1 parsel üzerinde, Uzuncuova Caddesi, No: 73 adresinde bulunan 431,00 m2 alanlı iki katlı yapının Beşiktaş Cem Vakfına tahsisine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, dosya kapsamındaki eksikliklerin tamamlanması için Müdürlüğüne iadesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2014/35 KARAR :
Belediye Meclisimizin 09 MAYIS 2014 tarihli MAYIS dönemi toplantısının 2.birleşiminde, 2014 yılında çalıştırılacak Sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin belirlenmesine ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/36 KARAR :
Belediye Meclisimizin 09 MAYIS 2014 tarihli MAYIS dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Başkanlığımızda 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personele yapılacak ek ödemenin belirlenmesine ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/37KARAR :
Belediye Meclisimizin 09 MAYIS 2014 tarihli MAYIS dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Başkanlığımızda boş bulunan memur kadrolarında derece ve unvan değişikliği ile kadro iptali yapılması, dolu bulunan memur kadrolarında derece değişikliği yapılması ve yeni kurulan Strateji Geliştirme Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2014/38KARAR :
Belediye Meclisimizin 09 MAYIS 2014 tarihli MAYIS dönemi toplantısının 2. birleşiminde, 2013 Yılı Kesin Hesap Cetvellerinin görüşülmesine ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/39KARAR :
Belediye Meclisimizin 09 MAYIS 2014 tarihli MAYIS dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün teklifi gereği, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 67. maddesine göre Araç Kiralama İhalesinin 01.10.2014 – 30.09.2017 36 (otuz altı) aylık süreyi kapsayarak yapılmasına ait Bütçe ve Hukuk Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2014/40KARAR :
Belediye Meclisimizin 09 MAYIS 2014 tarihli MAYIS dönemi toplantısının 2.birleşiminde, “Beşiktaş Belediye Başkanlığı Birimlerinin Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin” kabul edilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2014/41KARAR :

Belediye Meclisimizin 09 MAYIS 2014 tarihli MAYIS dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Geçici İşyeri izin belgesi verilmesine ait teklifinin, ilgili Müdürlüklerinde görüşleri alındıktan sonra yeniden değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne iadesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2014/42KARAR :

Belediye Meclisimizin 09 MAYIS 2014 tarihli MAYIS dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Beşiktaş Belediyesi İletişim Merkezi Kurulmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.