2014/2014/Haziran Ayı Meclis Kararları

2014/43 KARAR :
Belediye Meclisimizin 02 HAZİRAN 2014 tarihli HAZİRAN dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Belediyemizin Çevre Koruma çalışmaları kapsamında, teknolojinin gelişmesiyle birlikte oluşan ve "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların" ayrı toplanabilmesi ve bu konuda lisanslı bir firmayla sözleşme ve protokol yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi gereğince Belediye Başkanına sözleşme ve protokol yapma yetkisi verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/44 KARAR :
Belediye Meclisimizin 02 HAZİRAN 2014 tarihli HAZİRAN dönemi toplantısının 1.birleşiminde, "Madeni Atık Yağların" ayrı toplanabilmesi ve konuda lisanslı bir firmayla sözleşme ve protokol yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi gereğince, Belediye Başkanına sözleşme ve protokol yapma yetkisi verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/45 KARAR :
Belediye Meclisimizin 02 HAZİRAN 2014 tarihli HAZİRAN dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Belediyemizin Çevre Koruma çalışmaları kapsamında, çevre kirliliği oluşturan "Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin (Atık Lastiklerin)" ayrı toplanabilmesi ve konuda lisanslı bir firmayla sözleşme ve protokol yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi gereğince Belediye Başkanına sözleşme ve protokol yapma yetkisi verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi

2014/46 KARAR :
Belediye Meclisimizin 02 HAZİRAN 2014 tarihli HAZİRAN dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Belediyemiz Çevre Koruma çalışmaları kapsamında 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı "Bitkisel Atık Yağ Yönetmeliği" doğrultusunda lisanslı bir firmayla sözleşme ve protokol yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi gereğince Belediye Başkanına sözleşme ve protokol yapma yetkisi verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/47 KARAR :
Belediye Meclisimizin 02 HAZİRAN 2014 tarihli HAZİRAN dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Belediyemiz Çevre Koruma çalışmaları kapsamında "Plastik Kapak Toplama" kampanyasının yürütülmesi ve Omurilik Felçliler Derneği ile sözleşme ve protokol yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi gereğince Belediye Başkanına sözleşme ve protokol yapma yetkisi verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2014/48 KARAR :
Belediye Meclisimizin 02 HAZİRAN 2014 tarihli HAZİRAN dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Belediyemizin Çevre Koruma çalışmaları kapsamında “Ambalaj Atık Yönetmeliği” gereğince, Ambalaj atıklarının ayrı toplanabilmesi ve bu konuda lisanslı bir firmayla sözleşme ve protokol yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesine göre Belediye Başkanına sözleşme ve protokol yapma yetkisi verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2014/49 KARAR :
Belediye Meclisimizin 02 HAZİRAN 2014 tarihli HAZİRAN dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Beşiktaş Belediyesinin yapılanması konularında Karbon Emisyonu (Sera Gazı) Düşürme ve Kontrol Derneği ile işbirliği protokolü yapılması için, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi gereğince Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi


2014/50 KARAR :
Belediye Meclisimizin 02 HAZİRAN 2014 tarihli HAZİRAN dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Görme engelli bireylerin, istihdama ilişkin konular başta olmak üzere çeşitli alanlarda doğru bilgiye erişimlerini ve doğru konulara yönlendirilmelerini sağlamak amacıyla Belediyemizle Altı nokta Körler Vakfı arasında protokol imzalanması için, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi gereğince Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/51 KARAR :
Belediye Meclisimizin 06 Haziran 2014 tarihli Haziran dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Beşiktaş İlçesi, Türkali Mahallesi, 45 pafta, 328 ada ve 1 parsel üzerinde, Uzuncuova Caddesi, No: 73 adresinde bulunan 431,00 m2 alanlı iki katlı yapının Beşiktaş Cem Kültür Evi ve Sosyal Yardımlaşma Derneğine tahsisine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/52 KARAR :
Belediye Meclisimizin 06 Haziran 2014 tarihli Haziran dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Belediyemizin Kız Konuk Evi Yönetmeliği ve Erkek Konuk Evi Yönetmeliğinin birleştirilerek “Konuk Evi Yönetmeliği” olarak kabul edilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2014/53 KARAR :
Belediye Meclisimizin 06 Haziran 2014 tarihli Haziran dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Evsel Katı Atık Ücret Tarifesinin belirlenmesine ait Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/54 KARAR :
Belediye Meclisimizin 06 Haziran 2014 tarihli Haziran dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Yönetmeliğinde yapılan değişiklik nedeniyle yeniden düzenlenen “Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği”nin kabulüne ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2014/55 KARAR :
Belediye Meclisimizin 06 Haziran 2014 tarihli Haziran dönemi toplantısının 2.birleşiminde, İlçemiz sınırları içerisinde naylon poşet kullanımının engellenmesi, yerine kağıt ürünlerinin veya geri dönüştürülebilir poşetlerin kullanılmasının sağlanması hususunda karar alınmasına ait Çevre, Trafik, Sağlık ve Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2014/56 KARAR :
Belediye Meclisimizin 06 Haziran 2014 tarihli Haziran dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Bosna Hersek, Tuzla İlçesi ile Kardeş Şehir Belediye İlişkisi kurulmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/57 KARAR :
Belediye Meclisimizin 06 Haziran 2014 tarihli Haziran dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Başkanlık Binası otoparkının ücret tarifesinin görüşülmesine ait Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


2014/58KARAR :
Belediye Meclisimizin 06 Haziran 2014 tarihli Haziran dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Geçici Çalışma İzni verilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi


2014/59KARAR :
Belediye Meclisimizin 06 Haziran 2014 tarihli Haziran dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Viyana’da düzenlenen Akıllı Şehirler Konferansına Belediyemiz adına Adem YAVUZ’un katılması ve yol, konaklama ve harcırah giderlerinin Belediye Bütçesinden karşılanmasına ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi


2014/60 KARAR :
Belediye Meclisimizin 06 Haziran 2014 tarihli Haziran dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, Aşık Kerem Sokak, 56 pafta,25 ada,74 parsel sayılı yere ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.