2014/2014/Temmuz Ayı Meclis Kararları

2014/61 KARAR :
Belediye Meclisimizin 11 Temmuz 2014 tarihli Temmuz dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, 19-21 Temmuz 2014 Tarihleri arasında yapılacak olan Kıbrıs Gezisine katılacak ekte isimleri yazılı Belediye Başkanı Av. Murat HAZİNEDAR, Meclis Üyeleri, Beşiktaş Mahalle Muhtarları, ve Belediye Heyetinin yol, konaklama ve harcırah giderlerinin Belediye Bütçesinden karşılanmasına ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/62 KARAR :
Belediye Meclisimizin 11 Temmuz 2014 tarihli Temmuz dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, “Beşiktaş Belediyesi Amatör Spor Kulüpleri Yardım ve Ödül Yönetmeliği”nin kabulüne ait Bütçe ve Hukuk Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014 /63 KARAR :
Belediye Meclisimizin 11 Temmuz 2014 tarihli Temmuz dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Asansörlerin senelik fenni muayene ücretlerinin belirlenmesine ait Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/64 KARAR :
Belediye Meclisimizin 11 Temmuz 2014 tarihli Temmuz dönemi toplantısının 2.birleşiminde, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68.maddesinin (d) ve (e) bentlerine göre Beltaş İşletmecilik San. ve Tic. A.Ş.’nin Bankalar nezdinde kredi ve teminat kullanılması yönünde yetki alınmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/65 KARAR :
Belediye Meclisimizin 11 Temmuz 2014 tarihli Temmuz dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Yeni Ruhsat Tarifelerinin görüşülmesine ait Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/66 KARAR :
Belediye Meclisimizin 11 Temmuz 2014 tarihli Temmuz dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Başkanlığımızda boş ve dolu bulunan memur kadrolarında derece değişikliği yapılmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/67 KARAR :
Belediye Meclisimizin 11 Temmuz 2014 tarihli Temmuz dönemi toplantısının 2.birleşiminde, 1/1000 ölçekli Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Uygulama İmar Planı Notları değişikliğine ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/ 68 KARAR :
Belediye Meclisimizin 11 TEMMUZ 2014 tarihli TEMMUZ dönemi toplantısının 1.birleşiminde, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notları değişikliğine ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi

2014/69 KARAR :
Belediye Meclisimizin 11 Temmuz 2014 tarihli Temmuz dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (d) bendi ile 68.maddesinin (e) bendine göre Belediye Başkanına Borçlanma yetkisi verilmesine ait Hukuk ve Bütçe Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/70 TEKLİF-KARAR :
Okunan teklif gereği, Sayın CHP Grup Başkan Vekili Eyüp BİRGÜN Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu için 5 Meclis Üyesinin ismini önerdi. Yapılan açık oylama sonucunda;
Sayın Ayça Lütfiye AKPEK, Safiye TAYLAN, Merve ÖZTOPALOĞLU KÜÇÜKEL, Tahir DOĞAÇ ve Özlem ÖZCAN Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’na OYBİRLİĞİ ile seçilmişlerdir.

2014/71 KARAR :
Belediye Meclisimizin 11 Temmuz 2014 tarihli Temmuz dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği ile iş birliği yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/ 72 KARAR :
Belediye Meclisimizin 11 Temmuz 2014 tarihli Temmuz dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Beşiktaş İlçesi. Yıldız Mahallesi Eğri Çınar Sokak ile Eski Konak Sokak 62 Pafta 255 Ada 1 Parsel sayılı yere ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.