2007/2007/ Ekim Ayı Meclis Kararları

3 Ekim 2007 Meclis Kararları
2007/54 Karar

Belediye Meclisimizin 03 EKİM 2007 tarihli EKİM dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Akatlar Mah. 89 pafta,1357 ada,1-2 parsellere ait İmar ve Hukuk Komisyonları ortak raporu okunarak,raporun aynen kabulüne
OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
2007/55 Karar

Belediye Meclisimizin 03 EKİM 2007 tarihli EKİM dönemi toplantısının 2.birleşiminde, İlçemiz sınırları içinde yaşayan yoksul, kimsesiz ve özürlülere, ihtiyaca göre sıcak yemek verilmesinin hizmet alımı ile ve yerinde gerçekleştirilmesi ile ilgili karar alınmasına ait Bütçe Hukuk, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonlarının ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
2007/56 Karar

Belediye Meclisimizin 03 EKİM 2007 tarihli EKİM dönemi toplantısının 2. birleşiminde, 2008 Mali Yılı için Belediye Zabıta Personelinin fazla mesai ücretinin yükseltilmesi ait Bütçe ve Hukuk komisyonlarının ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
2007/57 Karar

Belediye Meclisimizin 05 EKİM 2007 tarihli EKİM dönemi toplantısının 3. birleşiminde, Başkanlığımızın 2008 yılında uygulayacağı Vergi, Harç ve Ücretlerin görüşülmesine ait Bütçe ve Hukuk komisyonlarının ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
 
5 Ekim 2007 Meclis Kararları
2007/58 Karar
Belediye Meclisimizin 05.Ekim.2007 tarihli Ekim dönemi toplantısının 3. Birleşiminde 2008 Mali yılı Tahmini Bütçesi açık oylama ile oylanması sonucunda 24 oy’la OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.