2006/2007/ Kasım Ayı Meclis Kararları

5 Kasım 2007 Meclis Kararları
2007/62 Teklif-Karar
Belediye Meclisimizin 05 Kasım 2007 tarihli Kasım dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Katılım Öncesi süreçte Sivil Toplumun güçlendirilmesi: STK Hibe Programı dahilinde tüketicilerin korunması başlığı ile yapılan hibe çağrısına Tüketici Koruma Derneği ortaklığında Sosyal Proje hazırlama ve Uygulama konularında Belediye Başkanına yetki verilmesi hususundaki Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
 
8 Kasım 2007 Meclis Kararları
2007/63 Karar
Belediye Meclisimizin 08 Kasım 2007 tarihli KASIM dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Belediyemize ait Kültür Merkezlerinde yapılacak Kültür ve Sanat Organizasyonları için hazırlanan 2007-2008 sezonu bilet tarifeleri tespiti ve bilet satış yerleriyle sözleşme yapılabilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Tarife Esnaf ve Çalışanlar ile Kültür Sanat Sosyal İşler Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
2007/64 Karar
Belediye Meclisimizin 08 Kasım 2007 tarihli KASIM dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Belediyemize bağlı Akatlar Levent, Ortaköy Kültür Merkezleri salonlarının tahsis bedellerinin tespiti ve sözleşme örneğinin onayına ait Tarife Esnaf ve Çalışanlar ile Kültür Sanat Sosyal İşler Komisyonları ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2007/65 Karar
Belediye Meclisimizin 08 KASIM 2007 tarihli KASIM dönemi toplantısının 2.birleşiminde,  Beşiktaş kentlilerine geliştirilmiş olanaklar sunmak üzere yürürlüğe konmuş bulunan kentli kart sahibi hemşehrilerimize yönelik olarak sağlık, sosyal, spor ve kültürel alanlarda avantajlı hizmet veya ürün sunmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte veya ayrı ayrı sözleşme/protokol yapılması hususunda, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38 / g maddesi hükmü gereği Belediye Başkanına yetki verilmesi için karar alınmasına ait Hukuk Komisyonu raporunun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2007/66 Karar

Belediye Meclisimizin 08 KASIM 2007 tarihli KASIM dönemi toplantısının 2.birleşiminde,XANTHI Belediyesi ile Belediyemiz arasında Kardeş Belediye ilişkisi kurulmasına ait Hukuk, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonları raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2007/67 Karar

Belediye Meclisimizin 08 KASIM 2007 tarihli KASIM dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ nün 46 34 11 44 01 3 9 00 5 03 5 5 02 Taşıt Kiralama Giderleri harcama kaleminden 565.000,00.- YTL’ sının Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ nün harcama kalemlerine aktarılabilmesi için karar alınmasına ait Bütçe komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
 
9 Kasım 2007 Meclis Kararları
2007/68 Karar

Belediye Meclisimizin 09 Kasım 2007 tarihli KASIM dönemi toplantısının 3.birleşiminde, 09.08.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Uygulama İmar Planı-İtirazlara ait İmar Komisyonu raporu okunarak aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2007/69 Karar

Belediye Meclisimizin 09 KASIM 2007 tarihli KASIM dönemi toplantısının 3.birleşiminde, Belediye Kanununun 68/ e maddesine göre BELTAŞ A.Ş ‘nin kesinleşmiş gelirlerinin %10’nuna kadar borçlanmasına ait Bütçe ve Hukuk Komisyonları ortak raporunun. aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2007/70 Karar

Belediye Meclisimizin 09 KASIM 2007 tarihli KASIM dönemi toplantısının 3.birleşiminde, - Akat Mah. 13 pafta 1310 ada 266 parselde bulunan yarım kalan inşaatın kiracı tarafından tamamlanarak 25 yıllığına ihale edilmesine ait Hukuk Komisyonu raporunun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2007/71 Karar

Belediye Meclisimizin 09 KASIM 2007 tarihli KASIM dönemi toplantısının 3.birleşiminde,  Akat Mah. Cumhuriyet caddesi ile Uğur Mumcu caddesi köşesindeki yeşil alanın Akatlar Spor Kulübüne tahsis edilmesine ait İmar ile Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2007/72 Karar

Belediye Meclisimizin 09 Kasım 2007 tarihli KASIM dönemi toplantısının 3.birleşiminde, Başkanlığımıza dilekçe ile başvuran işyeri sahiplerinin talepleri ile ilgili kanunlara göre değerlendirilerek içkili yerler krokisinin yeniden hazırlanıp onay verilmesine ait İmar ve Hukuk Komisyonları ortak raporu okunarak, aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.