2008/2008/ Ocak Ayı Meclis Kararları

02. 0CAK.2008 Meclis Kararları
2008/1 Karar
Belediye Meclisimizin 2 OCAK 2008 tarihli Ocak dönemi toplantısının 1 birleşiminde denetim komisyonu üyelerinin seçilmesi hususundaki müdürlük teklifi okunarak yapılan gizli oylama sonunda Sayın Metin KEÇELİ 25 oy, Mehmet HANİF25 oy, Hasan ŞENYURT 25 oy, Yakup ŞEKER 25 oy, Nusret BOZDEMİR 25 oy alarak denetim Komisyonuna seçilmelerine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

02. 0CAK.2008 Meclis Kararları
2008/2 Karar

Belediye Meclisimizin 02 OCAK 2008 tarihli OCAK dönemi toplantısının 1 birleşiminde, Yunanistanın İskeçe Belediyesi ile Kardeş Belediyesi kurulmasına ait Meclis Kararının düzeltilerek TEKLİF-KARAR şeklinde kararına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


04. 0CAK.2008 Meclis Kararları
2008/3 Karar

Belediye Meclisimizin 04 Ocak 2008 tarihli OCAK dönemi toplantısının 2 birleşiminde sözleşmeli personelin 2008 yılı ücretlerinin tespitine ait Bütçe Komisyonu Raporu okunarak aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


04. 0CAK.2008 Meclis Kararları
2008/4 Karar

Belediye Meclisimizin 4 Ocak 2008 tarihli OCAK dönemi toplantısının 2 birleşiminde gecici işcilerin Vize Teklif Çetvellerinin görüşülmesine ait Bütçe ve Hukuk Komisyonları oartak raporu okunarak aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.