2008/2008/ Şubat Ayı Meclis Kararları

04. ŞUBAT.2008 Meclis Kararları
2008/6 Karar

Belediye Meclisimizin 04 Şubat 2008 Tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 1 birleşiminde Belediyemiz sınırları içerisinde yaşayan yoksul, dargelirli, kimsesizler ve engellilere yapılacak sosyal yardım için hazırlanan Beşiktaş Belediye Başkanlığı Sosyal yardım yönetmenliğine ait Bütçe Hukuk, Kültür Sanat ve Sosyal işler Komisyonlarının ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


04. ŞUBAT.2008 Meclis Kararları
2008/7 Karar

Belediye Meclisimizin 04 Şubat 2008 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 1 birleşiminde BŞK Çilekli Spor Tesisleri ile ilgili Teklifi değiştirerek 20 yıllık kiralama süresinin 10 süre ve Beşiktaş İlçesi sınırları içerisinde yer alan en az 8 dalda Spor Etkinliklerinde Federe Amatör ve Profosyonel kuluplere şeklinde olmasına ait Hukuk Komisyonu Raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

06. ŞUBAT.2008 Meclis Kararları
2008/8 Karar

Belediye Meclisimizin 06 ŞUBAT 2008 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 2. birleşiminde, bölgesel ve uluslararası alanda yapılacak olan sosyal, kültürel etkinliklere (mesleki-teknik, sosyal kültürel amaçlı açılacak kurslar ve diğer faaliyetler), Belediyemiz ile Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi arasında, hazırlanacak bir protokol çerçevesinde işbirliği yapılması için bu doğrultuda karar alınmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİLİĞİ ile karar verildi.


06. ŞUBAT.2008 Meclis Kararları
2008/9 Karar
Belediye Meclisimizin 06 ŞUBAT 2008 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının2. birleşiminde, Gecici ruhsatlarla ilgili Mülkiye Müfettiş raporunda belirtilen hususların yeniden gözden gecirilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak raporun aynen  kabulüne OYÇOKLUĞU (1) karşı oy ile karar verildi.


06. ŞUBAT.2008 Meclis Kararları
2008/10 Karar
Belediye Meclisimizin 06 ŞUBAT  2008 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısnın 2. birleşiminde, 30.09.1972 onanlı Mevzi İmar Planı içerisinde boş alanda kalan biralanın'' Park Alanı'' olarak ayrılmasına ait İmar Komisyonu raporu okunarak  raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.