2008/2008/ Mart Ayı Meclis Kararları

05. MART .2008 Meclis Kararları
2008/12 Karar
Belediye Meclisimizin 05 MART 2008 tarihli MART dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Sağlık İşleri Müdürlüğü 2008 Mali bütçesinden Veteriner İşleri için ayrılan harcama kalemlerinden Destek Hzimetleri Müdürlüğüne bütçe aktarılmasına ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

05. MART .2008 Meclis Kararları
2008/13 Karar
Belediye Meclisimizin 05 MART 2008 tarihli MART dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Beşiktaş İlçesi, Konaklar Mahallesi, 32/1 pafta, 1429 ada üzerinde Armakent Sitesinin yanında bulunan parka; Ülkemizdeki Demokrasi Kahramanlarının anısının yaşatabilmesi için '' DEMOKRASİ KAHRAMANLARI PARKI '' adının verilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

05. MART .2008 Meclis Kararları
2008/14 Karar
Belediye Meclisimizin 05 MART 2008 tarihli MART dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Belediyenin her türlü yazılı ve basılı yayınlarına reklam alınmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

05. MART .2008 Meclis Kararları
2008/15 Karar
Belediye Meclisimizin 05 MART 2008 tarihli MART dönemi toplantısının 2. brileşiminde, Belediyemizin 2008 yılı programı doğrultusunda ilçemiz cadde, sokak,meydan, ve parklarda yapılacak olan çalışmalarda kullanılmak üzere Asfalt, beton, beton elamanları, kent mobilyaları fidan ve ağaçların tutarı olan KDV dahil 1.100.000, (Birmilyonyüzbin)  YTL İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından yardım alınmasına ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

05. MART .2008 Meclis Kararları
2008/16 Karar
Belediye Meclisimizin 05 MART 2008 tarihli MART dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Başkanlığımızda norm fazlası boş kadroların iptal edilmesi, ile 5620 sayılı kanun gereğince sürekli işçi kadrolarına geçirilmeleri İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan gecici işcilere kadro ihdas edilmesi hakkında karar alınmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarakn raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

05. MART .2008 Meclis Kararları
2008/17 Karar
Belediye Meclisimizin 05 MART 2008 tarihli MART dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Türkali Mahalle Muhtarlığı Binasında Beşiktaş P.T.T müdürlüğüne yer tahsis edilmesi ve Emlak Tahsis aylarında belediyemizce de kullanılması koşulu ile karar alınmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

07. MART .2008 Meclis Kararları
2008/18 Karar
Belediye Meclisimizin 07 MART 2008 tarihli MART dönemi toplantısının3. birleşiminde, Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğü ile protokol yapılmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak , raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

07. MART .2008 Meclis Kararları
2008/19 Karar
Belediye Meclisimizin 07 MART 2008 tarihli MART dönemi toplantısının 3. birleşiminde Kamu Güvenliği Yönetmenliğine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

07. MART .2008 Meclis Kararları
2008/20 Karar
Belediye Meclisimizin  07 MART 2008 tarihli MART dönemi toplantısının 3. birleşiminde, Cide Sosyal Tesislerindeki hissemize tekamül eden işletme hakkıını Cide Belediyesine verilmesi konusunda Protokol yapma yetkisini Belediye Başkanına verilmesine ait Hukuk Komisyonu Raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

07. MART .2008 Meclis Kararları
2008/21 Karar
Belediye Meclisimizin 07 Mart 2008 tarihli MART dönemi toplantısının 3. birleşiminde, Levent Mah. Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza. C blok. Kat: 1B
Levent adresindeki 1907 Fenerbehçe derneğinin içkili yerler harita krokisine alınmasına ait Hukuk ve Tarife Esnaf Çalışanlar Komisyonları ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

07. MART .2008 Meclis Kararları
2008/22 Karar
Belediye Meclisimizin 07 MART 2008 tarihli MART dönemi toplantısının 3. birleşimde, geçici ruhsatlarla ilgili hususların görüşülmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, yapılan müzakere sonucunda OYÇOKLUĞU (4ret oy) ile kabul edildi.