2008/2008/ Nisan Ayı Meclis Kararları

10. NİSAN .2008 Meclis Kararları
2008/33 Karar
Belediye Meclisimizin 10 NİSAN 2008 tarihjli NİSAN dönemi toplantısının 2. birleşiminde, 09.08.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Uygulama İmar Planı-İtirazlara ait İmar Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

10. NİSAN .2008 Meclis Kararları
2008/34 Karar
Belediye Meclisimizin 10 NİSAN 2008 tarihli NİSAN dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Rumelihisarı, Mah.12/1 pafta,659 Ada, 99 parsel plan tadili teklifine ait İmar Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

10. NİSAN .2008 Meclis Kararları
2008/35 Karar
Belediye Meclisimizin 10 NİSAN 2008 tarihli NİSAN dönemi toplantısının2. birleşiminde, 09.08.2007 onanlı 1/1000 ölçe4kli Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Uygulama İmar Planı-İtirazlarına ait İmar Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.