2008/2008/ Mayıs Ayı Meclis Kararları

07 MAYIS .2008 Meclis Kararları
2008/36 karar
Belediye Meclisimizin 07 MAYIS 2008 tarihli MAYIS dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Beşiktaş İlçemiz sınırları içerisinde ikamet eden korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç, hasta,engelli 75 yaş üstü vatandaşlarımız ile hangi yaşta olursa olsun korunmaya, bakıma, yardıma muhtaç olan yatalak vatandaşlarımıza yönelik,75+Evde Sosyal Destek  Hizmeti ihalesinin 5393 sayılı Belediye kanununun 67. maddesine göre Mayıs 2008-30.09.2009 tarihlerini kapsayacak şekilde (17 aylık) yapılabilmesi için karar alınmasına ait Bütçe ve Hukuk Komisyonları ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

07 MAYIS .2008 Meclis Kararları
2008/37 karar
Belediye Meclisimizin 07 MAYIS 2008 tarihli MAYIS dönemi toplantısının 2. birleşiminde, 12-15 Haziran 2008 tarihleri arasında İsveç Belediyeler Birliği tarafından; ambalaj atıkları, atık geri kazanımı, katı atık yönetimi, atıkların toplantısı ile kent temizliği konularında, düzenlenen teknik inceleme ve eğitim programına katılmak üzere İsveç'e gidecek olan Başkan Yardımcısı Uğur BÜYÜKBALKAN, Temizlik İşleri Müdürü Hüseyin KAYA ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Cemal AKSOY'un tüm masraflarının karşılanması ile yasal harcırahlarının ödenmesi konusunda izin verilmesi hususunda karar alınmasına ait Bütçe komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.


07 MAYIS .2008 Meclis Kararları
2008/37 karar
Belediye Meclisimizin 07 MAYIS 2008 tarihli MAYIS dönemi toplantısının 2. birleşiminde, 2007 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvellerine ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.