2009/2009/ Ocak Ayı Meclis Kararları

5 Ocak 2009 Meclis Kararları
2009 / 1 Karar

Belediye Meclisimizin 5 Ocak 2009 tarihli OCAK dönemi toplantısının 1. birleşiminde, Denetim Komisyonu Üyelerinin seçilmesi hususundaki Müdürlük teklifi okunarak yapılan gizli oylama sonucunda Sayın Metin KEÇELİ 23 oy, Mehmet HANİF 23 oy, Yakup ŞEKER 23 oy, Hasan ŞENYURT 23 oy, Nusret BOZDEMİR 23 oy alarak Denetim Komisyonuna seçilmelerine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

7 Ocak 2009 Meclis Kararları
2009 / 2 Karar

Belediye Meclisimizin 7 Ocak 2009 tarihli OCAK dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Başkanlığımızda bulunan dolu-boş memur kadrolarının norm kadroya uygun hale getirilmesi, konusunda karar alınmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

7 Ocak 2009 Meclis Kararları
2009 / 3 Karar

Belediye Meclisimizin 7 Ocak 2009 tarihli OCAK dönemi toplantısının 2. birleşiminde, 05.12.2008 gün ve 2008/93 398356-426 sayılı Meclis kararı ile kurulan İşletme Müdürlüğü'ne Ekli listede ayrıntılı dökümü yapılan harcama kalemlerinin açılması ve Fen İşleri Müdürlüğü bütçesinden 2.997.000,00 TL'sının Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereği İşletme Müdürlüğü bütçesine aktarılabilmesi için karar alınmasına ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

9 Ocak 2009 Meclis Kararları
2009 / 4 Karar

Belediye Meclisimizin 9 Ocak 2009 tarihli OCAK dönemi toplantısının 3. birleşiminde, Sözleşmeli Personele ilişkin 2009 yılında ekte unvanları belirtilmiş sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin belirlenmesine ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

9 Ocak 2009 Meclis Kararları
2009 / 5 Karar

Belediye Meclisimizin 9 Ocak 2009 tarihli OCAK dönemi toplantısının 3. birleşiminde, Yıldız Mahallesi, 61 pafta, 244 Ada, 53 parsel sayılı yere ait İmar Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

9 Ocak 2009 Meclis Kararları
2009 / 6 Karar

Belediye Meclisimizin 9 Ocak 2009 tarihli OCAK dönemi toplantısının 3. birleşiminde, Ortaköy Mahallesi, 65 pafta, 511 Ada, 9 parsel plan tadili teklifine ait İmar Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.