2014/2014/Eylül Ayı Meclis Kararları

2014/73 KARAR :
Belediye Meclisimizin 04 Eylül 2014 tarihli Eylül dönemi toplantısının 1.Birleşiminde, Belediyemize ait Fulya Kongre Merkezinde, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğü ile ortak etkinlik, gösteriler ve sanatsal projeler yapılabilmesi için Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi ile ilgili teklifin kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/74 KARAR :
Belediye Meclisimizin 04 Eylül 2014 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Belediye Meclisince alınan, Belediyemiz Otoparkının, İşletme Müdürlüğünce işletilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014 /75 KARAR :
Belediye Meclisimizin 04 Eylül 2014 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Belediye Meclisince alınan, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Döneminde alınacak olan Konukevi depozito ve aylık ücretlerinin görüşülmesine ait Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/76 KARAR :
Belediye Meclisimizin 04 Eylül 2014 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Belediye Meclisince alınan, 2014-2015 Eğitim-Öğretim Dönemi için Sıtkı Çiftçi Kreş ve Gündüz Bakım Evi Ücret Tarifesinin görüşülmesine ait Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/77 KARAR :
Belediye Meclisimizin 04 Eylül 2014 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Belediye Meclisince alınan, Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği gereğince Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifelerinin belirlenmesine ait Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi

2014/78 KARAR :
Belediye Meclisimizin 04 Eylül 2014 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2.birleşiminde, 2014 Mali Yılı Ek Ödeneğin görüşülmesine ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/79 KARAR :
Belediye Meclisimizin 04 Eylül 2014 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2.birleşiminde, 5393 sayılı Belediye Kanununu 67. Maddesi gereğince Fen İşleri Müdürlüğünce yapılacak olan Asfalt Yapım Onarım işinin ihalesinin 2014 yılından başlayarak 2016 yılı sonuna kadar olan sürede yıllara sari ihale yoluyla yapılmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi

2014/80 KARAR :
Belediye Meclisimizin 04 Eylül 2014 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Belediyemize bağlı Fulya Sanat Merkezinde 2014-2015 yılı için Beşiktaş Belediyesi etkinliği olarak yapılacak ücretli konserlerde uygulanacak olan bilet ücret tarifelerinin belirlenmesine ait Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi

2014/81 KARAR :
Belediye Meclisimizin 04 Eylül 2014 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Belediyemize ait Akatlar, Levent, Ortaköy ve Fulya Sanat Kültür Merkezleri salonlarının tahsis bedellerinin tespiti ve bilet satış yerleriyle sözleşme yapılabilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/82 KARAR :
Belediye Meclisimizin 04 Eylül 2014 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, 21-28 Eylül 2014 tarihleri arasında Belediyemiz tarafından düzenlenmesi planlanan Uluslararası Sanat Festivalinde yurt içi ve yurt dışından gelecek sanatçıların konaklama, ulaşım, iaşe ve organizasyon giderleri ile sergiler için gerekli malzemelerin Müdürlük bütçesinden karşılanmasına ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/83 KARAR :
Belediye Meclisimizin 04 Eylül 2014 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2.birleşiminde, 17-24 Ekim 2014 tarihleri arasında Belediyemiz tarafından düzenlenmesi planlanan Uluslararası Fotoğraf Festivalinde yurt içi ve yurt dışından gelecek sanatçıların konaklama, ulaşım, iaşe ve organizasyon giderleri ile sergiler için gerekli malzemelerin Müdürlük bütçesinden karşılanmasına ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/84 KARAR :

Belediye Meclisimizin 04 Eylül 2014 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Verilmekte olan Çalışma İzin Belgelerinin gözden geçirilmesi ve alınacak ücretlerin belirlenmesine ait Hukuk ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/85 KARAR :

Belediye Meclisimizin 04 Eylül 2014 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2.birleşiminde, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75’inci maddesinin (b) bendine göre Başkanlığımız personeli Ayşegül BALKAN, Sadettin GÜRLER ile Engin SARIDİKMEN’in Kaymakamlık emrinde görevlendirilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/86 KARAR :
Belediye Meclisimizin 04 Eylül 2014 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Mimari Estetik Komisyonu kurulmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/87 KARAR :
Belediye Meclisimizin 04 Eylül 2014 tarihli Eylül dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Yol harcamalarına katılım paylarının tahakkukuna ait Bütçe ve Hukuk Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.