2014/2014/Kasım Ayı Meclis Kararları

2014/104 SAYILI KARAR :
Belediye Meclisimizin 03 Kasım 2014 tarihli Kasım dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Belediyemiz ile Beşiktaş Halk Eğitim Merkezi arasında 29.12.2011 tarihinde imzalanan protokolün yenilenmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/105 SAYILI KARAR :
Belediye Meclisimizin 07 KASIM 2014 tarihli KASIM dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Başkanlığımızda dolu bulunan Memur kadrolarında derece değişikliği yapılmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/106 SAYILI KARAR :
Belediye Meclisimizin 07 KASIM 2014 tarihli Kasım dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Beşiktaş İlçesi, Türkali Mahallesi 610 numaralı ada ile 611 numaralı ada arasında kalan ”Yeniyol Sokak” isminin “BEŞİKTAŞLILAR SOKAĞI” olarak değiştirilmesine ait Çevre, Trafik, Sağlık, Engelliler, Kadın ve Çocuk Komisyonu ile Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/107 SAYILI KARAR :
Belediye Meclisimizin 07 KASIM 2014 tarihli KASIM dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Aralık ayında düzenlenecek olan Uluslararası 1001 Belgesel Film Festivalinde Belgesel Sinemacılar Birliği ile protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ve yurt içi, yurt dışından gelecek sanatçıların emsal teşkil eden konaklama, ulaşım, iaşe ve organizasyon bedeli ile hizmet bedellerinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 2014 bütçesinden karşılanmasına ait Bütçe ve Hukuk Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/108 SAYILI KARAR :
Belediye Meclisimizin 07 KASIM 2014 tarihli KASIM dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Levent Kültür Merkezi Otoparkının Ücret Tarifesinin belirlenmesine ait Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/109 SAYILI KARAR :
Belediye Meclisimizin 07 Kasım 2014 tarihli KASIM dönemi toplantısının 2. birleşiminde “Beşiktaş, Dikilitaş Mahallesi, 55 pafta, 413 ada, 20 parselle ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı” hakkındaki İmar Komisyonu raporu okunarak, eksik evrakların tamamlanması için teklifin Müdürlüğüne iadesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/110 SAYILI KARAR :
Belediye Meclisimizin 07 Kasım 2014 tarihli KASIM dönemi toplantısının 2. birleşiminde “Beşiktaş Mecidiye Mahallesi, Taşbasamak Sokak ile Muallim Naci Caddesi 30 pafta 197 ada 18-30 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi” hakkındaki İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.