2014/2014/Aralık Ayı Meclis Kararları


2014/110 SAYILI KARAR:

Belediye Meclisimizin 07 Kasım 2014 tarihli KASIM dönemi toplantısının 2. birleşiminde “Beşiktaş Mecidiye Mahallesi, Taşbasamak Sokak ile Muallim Naci Caddesi 30 pafta 197 ada 18-30 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifi” hakkındaki İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/111 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 01 ARALIK 2014 tarihli ARALIK dönemi toplantısının 1.birleşiminde, 2015 yılı Meclis Çalışma Takviminin belirlenmesi hususundaki Müdürlük teklifi okunarak, Ekim ayı için belirlenen “01 Ekim 2015 tarihin” 07 Ekim 2015 Çarşamba günü olarak değiştirilerek TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/112 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 01 ARALIK 2014 tarihli ARALIK dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Hakkari İli, Merkez Bulak Mahallesi, Şehit Mehmet Ceyhan Caddesi üzerinde bulunan ve Hakkari İl Genel Meclis Kararı ile 25 yıllığına Bedensel Engelliler Derneğine tahsis edilmiş olan yerin, Hakkari Engelliler Derneği yetkililerinin talepleri üzerine; Söz konusu yere Engelli kullanımına uygun olarak yapılacak Engelli Koordinasyon Merkezi Binasının Yapım İşi ile ilgili Mimari projeleri ve yapım işinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden Hakkari Valiliği ve Hakkari Engelliler Derneği ile ortak hizmet projesi kapsamında Belediyemizce gerçekleştirilmesine ve ortak hizmet projesi ile ilgili Hakkari Valiliği ile protokol imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/113 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 05 ARALIK 2014 tarihli Aralık dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Şehirlerarası Kültürel alışverişi sağlamak ve dostluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Belediyemiz ile Tunceli ilinin Çemişgezek Belediyesi, Malatya ilinin Hekimhan ve Arguvan ilçe Belediyeleri arasında Kardeş Şehir ilişkisi kurulması ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi gereği protokol imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Hukuk Komisyonu ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/114 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 05 ARALIK 2014 tarihli Aralık dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Başkanlığımızda boş bulunan memur kadrolarının iptali ile dolu bulunan memur kadrolarında derece değişikliği yapılmasına ait Bütçe ve Hukuk Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2014/115 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 05 ARALIK 2014 tarihli Aralık dönemi toplantısının 2.birleşiminde, 2015 yılında Belediyemiz sınırları dâhilinde faaliyet gösteren iş yerlerine ticari amaçla kullanılmak üzere tahsis edilen işgal alanlarından yer tahsisi için alınacak ücretlerin belirlenmesine ait Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu ile Bütçe Komisyonu ortak raporu okunarak, CHP Grup Başkan Vekili Sayın Eyüp BİRGÜN’ün önerisiyle Komisyon Kararında belirtilen peşin ödemeler dâhilinde yıllık işgaliye toplamına %15 iskonto uygulanması ifadesi %25 olarak değiştirilerek kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.