2015/2015/Ocak Ayı Meclis Kararları


2015/1 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 05 OCAK 2015 tarihli OCAK dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Denetim Komisyonu Üyelerinin seçilmesi hususundaki Müdürlük teklifi okunarak, CHP Grup Başkan Vekili Sayın Eyüp BİRGÜN’ün önerisi ile Denetim Komisyonun 3 kişiden oluşması ve Sayın Ali ŞAHİN, Ali BAĞDATLI ve Murat ULUHAN’ın üye olarak belirlenmesi önerildi. Yapılan gizli oylama sonucunda 27 Oy kullanıldı, 4 oy boş olup, Ali ŞAHİN 23 Oy, Ali BAĞDATLI 21 Oy, Murat ULUHAN 21 Oy, alarak Denetim Komisyonuna seçilmişlerdir.

2015/2 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 05 OCAK 2015 tarihli Ocak Dönemi Toplantısının 1.Birleşiminde Encümen Üyesinin istifası nedeniyle kalan süreyi tamamlamak üzere yerine 1 üye seçilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak, CHP Grup Başkan Vekili Sayın Eyüp BİRGÜN’ün önerisiyle Hüseyin Avni SİPAHİ önerilmiştir.
Yapılan gizli oylama neticesinde Encümen Üyeliği için 29 Oy kullanılmıştır, 1 Oy boş çıkmış olup, Hüseyin Avni SİPAHİ 28 Oy alarak Encümen üyeliğine seçilmiştir.

2015/3 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 05 OCAK 2015 tarihli Ocak Dönemi Toplantısının 1.Birleşiminde Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonu ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu üyeliklerine seçilen Belediye Meclis üyesinin istifası nedeniyle kalan süreyi tamamlamak üzere yerine 1 üye seçilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak, CHP Grup Başkan Vekili Sayın Eyüp BİRGÜN’ün önerisiyle her iki komisyona Sayın Safiye TAYLAN önerilmiştir.
Yapılan açık oylama sonucunda, Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonu ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonuna Sayın Safiye TAYLAN Oybirliği ile seçilmiştir

2015/4 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 05 OCAK 2015 tarihli Ocak Dönemi Toplantısının 1.Birleşiminde Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu ile Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu üyeliklerine seçilen Belediye Meclis üyesinin istifası nedeniyle kalan süreyi tamamlamak üzere yerine 1 üye seçilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak, CHP Grup Başkan Vekili Sayın Eyüp BİRGÜN’ün önerisiyle Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna Sayın Zeynep CİVELEK ÇAYNAK, Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonuna ise Sayın Ediz FEYİZ önerilmiştir.
Yapılan açık oylama sonucunda, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna Sayın Zeynep CİVELEK ÇAYNAK, Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonuna ise Sayın Ediz FEYİZ Oybirliği ile seçilmişlerdir.

2015/5 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 05 OCAK 2015 tarihli Ocak dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Almanya’nın Münih Anakent Belediyesi ile İdari ve teknik konularda görüşmeler yapmak üzere 25.02.2015 ve 26.02.2015 tarihlerinde (2 gün) gerçekleştirilecek yurt dışı seyahatine katılacak olan Belediye Başkanı Av. Murat HAZİNEDAR ile Adem YAVUZ’un harcırah, yol, konaklama, vize ve sigorta giderlerinin, 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereği Belediyemiz bütçesinden ödenmek üzere karar alınmasına ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/6 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 09 OCAK 2015 tarihli Ocak dönemi toplantısının 2. Birleşiminde 5393 Sayılı Kanunun 49 uncu maddesine istinaden 2015 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personele ödenecek ücretlerin belirlenmesi hakkındaki Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/7 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 09 OCAK 2015 tarihli Ocak dönemi toplantısının 2. Birleşiminde 5393 Sayılı Kanun çerçevesinde çalıştırılacak tam zamanlı sözleşmeli personele yapılacak ek ödemenin belirlenmesi hakkındaki Bütçe Komisyonu raporu okunarak, Müdürlüğüne iade edilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/8 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 09 OCAK 2015 tarihli Ocak dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Şehirlerarası Kültürel alışverişi sağlamak ve dostluk ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Belediyemiz ile Sinop Erfelek Belediyesi arasında Kardeş Şehir ilişkisi kurulmasına ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi gereği söz konusu Belediye ile protokol imzalanması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Hukuk Komisyonu ile Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/9 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 09 OCAK 2015 tarihli Ocak dönemi toplantısının 2. Birleşiminde Beşiktaş İlçesi, Dikilitaş Mahallesi, 1613 numaralı ada ile 1465 numaralı ada arasında kalan barış sokak isminin BARIŞ-AŞİTİ SOKAĞI olarak değiştirilmesi hakkındaki Çevre Trafik Sağlık Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonu raporu okunarak teklifin Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/10 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 09 OCAK 2015 tarihli Ocak dönemi toplantısının 2. Birleşiminde Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu hakkındaki Hukuk Komisyonu raporu okunarak raporun Müdürlüğünden geldiği şekli ile kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/11 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 09 OCAK 2015 tarihli Ocak dönemi toplantısının 2. Birleşiminde Başkanlığımıza Müracaat eden İşyeri ilgililerinin taleplerinin ilgili kanunlara göre değerlendirilerek içkili yer bölgesine ilave edilmesi hakkındaki Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu ile Çevre Trafik Sağlık Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonu ortak raporu okunarak eksik evrakların tamamlanması için teklifin Müdürlüğüne iadesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/12 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 09 OCAK 2015 tarihli Ocak dönemi toplantısının 2. Birleşiminde Beşiktaş, Dikilitaş Mahallesi, Yenidoğan Sokak, 55 pafta, 1463 ada 143 ve 144 parsel sayılı yerler hakkındaki İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun Müdürlüğünden geldiği şekliyle kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.