2015/2015/Şubat Ayı Meclis Kararları


2015/13 SAYILI KARAR:

Belediye Meclisimizin 02 Şubat 2015 tarihli Şubat dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Aşçıoğlu İnşaat Taahhüt Turizm Ticaret A.Ş. ile uyuşmazlığın sulh yolu ile giderilebilmesi için Belediye Başkanına protokol yetkisi verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/14 SAYILI KARAR:

Belediye Meclisimizin 02 Şubat 2015 tarihli Şubat dönemi toplantısının 1. Birleşiminde 5253 sayılı yasanın 2 ve 3 üncü maddeleri ile 31.03.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 25772 sayılı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (c) fıkrası gereğince Belediyemizin Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği’ne (SODEM) üye olması ve Belediye Başkanımızın Belediyemizi temsilen yetkilendirilmesine ilişkin Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/15 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 07 KASIM 2014 tarihli Kasım dönemi toplantısının 2.Birleşiminde, Beşiktaş İlçesi, Türkali Mahallesi 610 numaralı ada ile 611 numaralı ada arasında kalan ”Yeniyol Sokak” isminin “BEŞİKTAŞLILAR SOKAĞI” olarak değiştirilmesine ait Çevre, Trafik, Sağlık, Engelliler, Kadın ve Çocuk Komisyonu ile Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/16 SAYILI KARAR:

Belediye Meclisimizin 6 Şubat 2015 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 2. Birleşiminde Belediyemize müracaat eden işyeri ilgililerinin taleplerinin ilgili kanunlara göre değerlendirilerek İçkili Yer Bölgesine ilave edilmesi hakkındaki Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu ile Çevre Trafik Sağlık Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonu ortak Raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

2015/17 SAYILI KARAR:

Belediye Meclisimizin 6 Şubat 2015 tarihli Şubat dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Beltaş Beşiktaş Belediyesi İşletmecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin sermaye artırımı talebine ait Bütçe ve Hukuk komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/18 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 6 Şubat 2015 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 2. Birleşiminde Belediye Otopark Ücretleri Tarifesi hakkında Tarife, Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
Belediye Otopark İşletmeleri Ücret Tarifesi
0-3 Saat Ücretsiz
3-5 Saat 5,00 TL
5-7 Saat 6,00 TL
7-12 Saat 10,00 TL
12-24 saati geçen sürelerde her gün için 15 TL ve Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Personeli ve Belediye hizmetinde çalışan araçları otoparktan ücretsiz, kentli kart sahipleri %50 indirimli yararlanacaktır.

2015/19 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 06 Şubat 2015 tarihli Şubat dönemi toplantısının 2. Birleşiminde 5393 Sayılı Kanunun 49 uncu maddesine istinaden 2015 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personele (sosyal çalışmacı) ödenecek ücretin belirlenmesi hakkındaki Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/20 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 6 Şubat 2015 tarihli Şubat dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Başkanlığımızda boş bulunan norm fazlası memur kadrolarının iptali ile dolu bulunan memur kadrolarında derece değişikliği yapılmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/21 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 6 Şubat 2015 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 2. Birleşiminde Almanya’nın Düsseldorf kentinde yapılacak olan Marka İmaj Ödül Törenine ilişkin Komisyon Kararında sehven ileri bir tarihe ertelendiği hususu düzeltilerek Belediye Başkanı Sayın Av. Murat HAZİNEDAR ve Adem YAVUZ’un iş yoğunluğu nedeniyle katılamayacaklarından teklifin Müdürlüğüne iadesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/22 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 6 Şubat 2015 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 2. Birleşiminde 2015 yılı içerisinde Beşiktaş’ta “Beşiktaş Belediyesi Çiçek Festivali” düzenlenmesi planlandığından söz konusu organizasyonla ilgili görüşmeler yapmak üzere 17-18 Şubat 2015 tarihinde Londra’ya, 19 Şubat 2015 tarihinde ise Liverpool’a gidecek olan Belediye Başkanımız Av. Murat HAZİNEDAR ile Belediye çalışanlarımızdan Sedef ÇAKMAK’ın yurtdışı görevlendirmesi ile harcırah giderlerinin Belediye bütçesinden karşılanması hakkında Bütçe ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/23 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 6 Şubat 2015 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 2. Birleşiminde 22.02.2015 tarihinde Yunanistan’ın İskeçe Belediyesi tarafından düzenlenecek olan “Trakya Halk Festivaline” Belediyemizi temsilen Belediye Başkanımız Sayın Av. Murat HAZİNEDAR ile katılımcı 12 Meclis Üyemizin ve ekli listedeki Belediyemiz çalışanları ile ilçemiz muhtarlarının görevli olarak katılmasına; görevlendirilen 33 kişilik heyetin uçak dâhil yol, konaklama ve harcırah giderlerinin 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince Belediyemiz Gider Bütçesinin ilgili kalemlerinden karşılanmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/24 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 6 Şubat 2015 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 2. Birleşiminde Eğitim ve sosyal etkinlik programları düzenlemek, bu doğrultuda danışmanlık ve proje hizmetleri vererek Belediyemizin resmi veya özel sektör kurum veya kuruluşları ile işbirliğini geliştirmek, yurttaşlara iş ve kariyer fırsatı oluşturmak, Belediye çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Belediyemiz bünyesinde “Beşiktaş Akademi” adıyla sürekli bir eğitim merkezi kurulmasına; merkez tarafından verilecek programların Belediyemiz sosyal ve kültürel etkinliklerini sekteye uğratmayacak şekilde Levent Kültür Merkezinde gerçekleştirilmesine; merkezin amacı doğrultusunda Belediyemiz ile üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, dernekler, kamu kurum ve kuruluşları arasında protokol imzalamak üzere Belediyemizi temsilen Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/25 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 6 Şubat 2015 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 2. Birleşiminde Malatya ili, Hekimhan ilçesi Turgut Özal caddesi üzerinde bulunan ve K 39b - 19-c paftasında kalan yaklaşık 3500 m2’lik alana Kültür ve Sosyal Tesis Alanı yapılması için Hekimhan Belediyesi ile Protokol imzalanması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesine ait Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu ile Bütçe Komisyonu ortak raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/26 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 6 Şubat 2015 tarihli Şubat dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Başkanlığımızda 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesinin 2 nci fıkrasına istinaden Veteriner İşleri Müdürlüğünün kurulmasına ait Hukuk Komisyonu ve Çevre, Trafik, Sağlık Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/27 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 6 Şubat 2015 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 2. Birleşiminde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 2 Aralık 2014 tarihli Kararı ve Anayasamızın "Kanun Önünde Eşitlik" başlıklı 10 uncu maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve 15 inci maddesinin 5 inci fıkrasının son cümlesi uyarınca "Cemevi" olarak kullanılan yerlerin ibadet yeri sayılmasına ve diğer ibadet yerlerine tanınan haklardan eşitlik ilkesine uygun biçimde ayrımcılık yapılmadan yararlandırılmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

2015/28 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 6 Şubat 2015 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 2. Birleşiminde işgaliye tarifelerinin revize edilerek yeniden düzenlenmesine ait Bütçe ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu ortak raporu (Belediye Meclisinin 5 Aralık 2014 tarih ve 2014/115 sayılı kararında belirtilen peşin ödemeler dâhilinde yıllık işgaliye toplamına uygulanacak %25 indirim oranının ortak Komisyonlarımızca “üçer aylık dönemler halinde yapılacak peşin ödemelerde %35” olarak düzeltilmesi ve bu şekilde uygulanması) okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/29 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 6 Şubat 2015 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 2. Birleşiminde Geri görünüm ve Etkilenme Bölgeleri kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan notu değişikliği hakkındaki İmar Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/30 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 6 Şubat 2015 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 2. Birleşiminde Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgeleri kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının Plan Notu Değişikliği hakkında İmar Komisyonu raporu okunarak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/31 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 6 Şubat 2015 tarihli Şubat dönemi toplantısının 2. birleşiminde, 09.08.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Uygulama İmar Planın Plan notu değişikliğine ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/32 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 6 Şubat 2015 tarihli Şubat dönemi toplantısının 2. birleşiminde, 09.08.2007 onanlı 1/1000 ölçekli Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Uygulama İmar Planı notu değişikliğine ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/33 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 6 Şubat 2015 tarihli ŞUBAT dönemi toplantısının 2. Birleşiminde Büyükşehir Belediyesince revize edilerek reddedilen imar planına İmar Ve Şehircilik Müdürlüğünce itiraz edilmesi hakkındaki İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/34SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 6 Şubat 2015 tarihli Şubat dönemi toplantısının 2. birleşiminde, 26.12.2014 tarih ve 1974 sayılı Emlak İstimlak Müdürlüğü Başkanlık Onay yazısı doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/35 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 6 Şubat 2015 Şubat dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Beşiktaş, Dikilitaş Mahallesi Emirhan Cad. 55 pafta, 413 ada, 20 parsel sayılı yerle alakalı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.