2015/2015/Mart Ayı Meclis Kararları

2015/36 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 02 Mart 2015 tarihli Mart Dönemi Toplantısının 1. Birleşiminde Hukuk Komisyonu, Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu üyeliklerine seçilen Sayın Ayça Lütfiye AKPEK’in Belediye Meclis Üyeliğinden istifası nedeniyle 3 komisyon için kalan süreyi tamamlamak üzere yerine 1 üye seçilmesine ait Müdürlük teklifi okundu. CHP Grup Başkan Vekili Sayın Eyüp BİRGÜN’ün önerisiyle söz konusu Komisyon Üyeliklerine Sayın Sedef ÇAKMAK önerildi.
Yapılan açık oylama sonucunda, Hukuk Komisyonu, Gençlik Spor ve Eğitim Komisyonu ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu üyeliklerine Sayın Sedef ÇAKMAK OYBİRLİĞİ ile seçilmiştir.

2015/37 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 6 Mart 2015 tarihli Mart dönemi toplantısının 2. birleşiminde, 6-8 Nisan 2015 tarihleri arasında Fulya Sanat Merkezinde düzenlenecek olan Liseler arası Müzik Festivaline Yurtdışından katılım sağlayacak Okulların konaklama, ikram ve masraflarının Belediyemiz Bütçesinden karşılanmasına ait Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu ile Bütçe Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/38 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 6 Mart 2015 tarihli Mart dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Belediyemiz ve Karikatürcüler Derneği tarafından yapılacak olan Nehar TÜBLEK Karikatür yarışmasında katılanlara verilecek para ödülleri ve etkinlikle ilgili masrafların Belediyemiz Bütçesinden karşılanmasına ait Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu ile Bütçe Komisyonu ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/39 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 6 Mart 2015 tarihli Mart dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Ünlü Yazar, Şair, Edebiyatçı Ataol BEHRAMOĞLU’nun heykelinin yaptırılması ve Vişnezade mahallesindeki Şairler Sofası Parkına konulmasıyla ilgili giderlerin Belediyemiz Bütçesinden karşılanmasına ait Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu ile Bütçe Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/40 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 6 Mart 2015 tarihli Mart Dönemi Toplantısının 2. Birleşiminde bu yıl ikincisi düzenlenecek olan “Ebubekir Hazım TEPEYRAN” roman yarışması ile ilgili yapılacak harcamaların Belediye Bütçesinden karşılanmasına ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/41 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 6 Mart 2015 tarihli Mart Dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Belediyemiz tarafından yapılacak olan Haldun TANER 100.Yıl Etkinliği kapsamında etkinlikle ilgili yapılacak harcamaların Belediyemiz Bütçesinden karşılanmasına ait Bütçe komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/42 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 6 Mart 2015 tarihli Mart Dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Turizm İşletmeciliği Uygulama ve Araştırma Merkezi ile birlikte 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden ilçemizde sosyal ve kültürel projeler hazırlanmasına ve etkinlikler düzenlenmesine; sosyal ve kültürel projeler ve etkinlikler için söz konusu Araştırma Merkezi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 inci maddesine istinaden protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Sayın Av. Murat HAZİNEDAR’a yetki verilmesine; etkinlik ve projeler kapsamında yapılacak harcamaların Belediyemiz bütçesinden karşılanmasına OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/43 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 6 Mart 2015 tarihli Mart Dönemi toplantısının 2. birleşiminde, 31 Mart – 02 Nisan tarihleri arasında İtalya’nın Floransa kentinde düzenlenecek olan Osmanlı Saray Ressamı Fausto Zonaro Sergisine Katılacak olan Belediye Başkanımız Sayın Av.Murat HAZİNEDAR ve Belediye Heyetinin söz konusu tarihlerde görevli sayılmaları ile günlük harcırah, ulaşım, konaklama, vize, sigorta giderlerinin Belediyemiz Bütçesinden karşılanmasına ait Bütçe Komisyonu raporu okunarak, 11 Kişilik heyete Meclis Üyelerinden Sayın Selin Deniz BOZKURT, Safiye TAYLAN ve Ali Şahin’in de eklenerek Bütçe Komisyonu raporunun tadilen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/44 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 6 Mart 2015 tarihli Mart Dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Belediyemiz tarafından Akat Mahallesi, Bilge Sokak, No: 3 adresinde işletilmekte olan kreş otoparkında 1 (bir) aylık abonelik ücretinin 250,00 TL olarak uygulanmasına ve kentli kart sahiplerinin %50 indirimli faydalanabilmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine istinaden OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/45 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 6 Mart 2015 tarihli Mart Dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Beşiktaş İlçesi, Yıldız Mahallesi, 62 pafta, 252 ada, 9 parsel sayılı taşınmaz olan ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan “Beşiktaş Belediyesi Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu”na “Beşiktaş Belediyesi Özgecan Aslan Yüksek Öğrenim Kız Öğrenci Yurdu” adının verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/46 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 6 Mart 2015 tarihli Mart Dönemi toplantısının 2. birleşiminde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesine istinaden mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçları karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunma yetki ve imtiyazına sahip olan Belediyeler kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar veya ıstırap veren her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek, Anayasa’nın 10 uncu maddesinde belirtilen eşitlik ilkesinin kadın ve erkekler arasında korunmasına öncülük etmek amacıyla; ilçemiz sınırlarında “Mor Bayrak” projesinin yürütülmesine; proje kapsamında Mor Bayrak verme usul ve esaslarını belirlemek üzere Belediye Başkanı Sayın Av. Murat HAZİNEDAR’a yetki verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/47 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 6 Mart 2015 tarihli Mart Dönemi toplantısının 2. birleşiminde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden Uluslararası Rotary 2420. Bölge Federasyonu ile birlikte “Beşiktaş Belediyesi Rotary Meslek Edindirme Akademisi” kurulması için Belediye Kanununun 38 inci maddesine istinaden protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Sayın Av. Murat HAZİNEDAR’a yetki verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/48 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 6 Mart 2015 tarihli Mart Dönemi toplantısının 2. birleşiminde, İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı) 2015 yılı teklif çağrısı kapsamında açılan Yenilikçi İstanbul başlığında “Eğitimde Üçüncü Boyut” ve Yaratıcı Endüstriler başlığında “Gençlerin Gözünden Beşiktaş Belgeseli ve Yaratıcı Atölyeler” konulu projeler ile ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 inci maddesine istinaden protokol imzalamak üzere Belediye Başkanı Sayın Av. Murat HAZİNEDAR’a yetki verilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/49 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 6 Mart 2015 tarihli Mart Dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Belediye Meclisimizin 06 Mart 2015 tarihli MART dönemi toplantısının ikinci Birleşiminde Başkanlığımıza Müracaat eden İşyeri ilgililerinin taleplerinin ilgili kanunlara göre değerlendirilerek içkili yer bölgesine ilave edilmesi hakkındaki Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu ile Çevre Trafik Sağlık Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonu ortak raporu okunarak eksik evrakların tamamlanması için teklifin Müdürlüğüne iadesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/50 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 6 Mart 2015 tarihli Mart Dönemi toplantısının 2. birleşiminde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine istinaden Belediyemizin 2014 yılı bütçe gelirlerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılarak bulunan miktarının yılı için %10’una tekabül eden 21.047.444,06 TL’yi (Yirmibirmilyonkırkyedibindörtyüzkırkdörttürklirasıaltıkuruş) aşmamak üzere Belediye Başkanı Sayın Av. Murat HAZİNEDAR’a borçlanma yetkisi verilmesine 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine istinaden OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/51 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 6 Mart 2015 tarihli Mart Dönemi toplantısının 2. birleşiminde, Beşiktaş Kaymakamlığı bünyesinde çalışmalarına başlanılmış olan ve Belediyenin görev ve sorumluluk alanına giren madde bağımlılığına yönelik projeye 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesine istinaden Belediyemizin de katılarak gerekli ayni ve nakdi kaynak aktarımında bulunulması için Belediye Başkanı Sayın Av. Murat HAZİNEDAR’a yetki verilmesine ait Hukuk Komisyon raporu okunarak raporun kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/52 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 6 Mart 2015 tarihli Mart Dönemi toplantısının 2. birleşiminde, 12.12.2014 onaylı 3763.1 PIN no’lu Beşiktaş-Dikilitaş-Balmumcu Uygulama İmar Planı notu değişikliğine ait İmar Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.