2015/2015/Nisan Ayı Meclis Kararları

2015/53 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 06 NİSAN 2015 tarihli NİSAN Dönemi Toplantısının 1.Birleşiminde 3 Adet Encümen üyeliğine, CHP Grup Başkan Vekili Sayın Eyüp BİRGÜN’ün sözlü önerisiyle, Yüksel BİÇİL, İsmet ASLAN ve Cevdet BAYRAM önerilmişlerdir. Yapılan gizli oylama sonucunda;
Encümen Üyelikleri için 29 oy kullanılmış olup, 6 oy’un boş olduğu anlaşılmıştır. Sayın Yüksel BİÇİL 23 Oy, İsmet ASLAN 23 Oy, Cevdet BAYRAM 23 Oy, alarak Encümen üyeliğine seçilmişlerdir.

2015/54 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 06 NİSAN 2015 tarihli NİSAN Dönemi Toplantısının 1.Birleşiminde yapılan açık oylama sonucunda;
CHP Meclis Üyelerinden Sayın Eyüp BİRGÜN’ün sözlü önerisiyle 11 adet olarak önerilen İhtisas Komisyonlarından, Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği 5, İmar Komisyonu Üyeliği 5, Hukuk Komisyonu Üyeliği 5, Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu Üyeliği 5, Kültür, Sanat, Turizm ve Sosyal İşler Komisyonu Üyeliği 5, Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonu Üyeliği 5, Çevre, Trafik ve Ulaşım Komisyonu Üyeliği 5, Sağlık ve Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonu Üyeliği 5, Gençlik, Eğitim ve Spor Komisyonu Üyeliği 5, Deprem ve Doğal Afet Komisyonu Üyeliği 5, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Temel Haklar Komisyonu Üyeliği 5 kişi olarak belirlenmesi önerisi OYBİRLİĞİ ile kabul edilmiştir.
Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine, Merve ÖZTOPALOĞLU KÜÇÜKEL, Sedef ÇAKMAK, Murat ULUHAN, Eyüp BİRGÜN ve İsmail AKYILDIZ önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda, önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile kabul edilerek Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.
İmar Komisyonu üyeliklerine, Ali ŞAHİN, Çetin KIRİŞGİL, Oguz TOSUN, Gülsen YILMAZ, ve Tekin ÖZMEN önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda, önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile İmar Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.
Hukuk Komisyonu üyeliklerine, Merve ÖZTOPALOĞLU KÜÇÜKEL, Hatice ÇEKER, Rifat ÖRNEK, Tahir DOĞAÇ ve Tekin ÖZMEN önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Hukuk Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.
Tarife, Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu üyeliklerine Cevdet BAYRAM, Ali BAĞDATLI, Rıfat ÖRNEK, Çetin KIRİŞGİL ve Selin Deniz BOZKURT önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.
Kültür, Sanat, Turizm ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliklerine, Özlem ÖZCAN, Zeynep CİVELEK ÇAYNAK, Çetin KIRİŞGİL, İsmet ASLAN ve Selin Deniz BOZKURT önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Kültür, Sanat, Turizm ve Sosyal İşler Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.
Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonu üyeliklerine Sedef ÇAKMAK, Arın ÇETİN, Zeynep CİVELEK ÇAYNAK, Hatice ÇEKER ve Gülsen YILMAZ önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Sivil Toplum Örgütleri Katılım ve İletişim Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.
Çevre, Trafik ve Ulaşım Komisyonu üyeliklerine, Bülent TATAR, Zeynep CİVELEK ÇAYNAK, Arın ÇETİN, Ali BAĞDATLI ve Tahir DOĞAÇ önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Çevre, Trafik ve Ulaşım Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.
Sağlık ve Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonu üyeliklerine, Zeynep CİVELEK ÇAYNAK, Gülsen YILMAZ, Sedef ÇAKMAK, Özlem ÖZCAN ve Ali BAĞDATLI önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Sağlık ve Engelliler ile Kadın ve Çocuk Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.
Gençlik, Eğitim ve Spor Komisyonu üyeliklerine, Zeynep CİVELEK ÇAYNAK, Selin Deniz BOZKURT, Arın ÇETİN, Merve ÖZTOPALOĞLU KÜÇÜKEL ve Sedef ÇAKMAK önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Gençlik, Eğitim Ve Spor Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.
Deprem ve Doğal Afet Komisyonu üyeliklerine, Bülent TATAR, Cevdet BAYRAM, Oğuz TOSUN, Tekin ÖZMEN ve Rıfat ÖRNEK önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Deprem ve Doğal Afet Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Temel Haklar Komisyonu üyeliklerine, Sedef ÇAKMAK, Özlem ÖZCAN, Hatice ÇEKER, Merve ÖZTOPALOĞLU KÜÇÜKEL ve Tahir DOĞAÇ önerilmişlerdir. Yapılan açık oylama sonucunda önerilen Meclis üyeleri OYBİRLİĞİ ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Temel Haklar Komisyonu üyeliklerine seçilmişlerdir.

2015/55 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 06 Nisan 2015 tarihli Nisan dönemi toplantısının 1.birleşiminde, Belediyemiz ile İstanbul Eczacı Odası arasında “Evsel İlaç Atıklarının Toplatılması ve İmhası” projesinin yürütülmesi ile ilgili olarak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi gereğince Belediye Başkanına protokol yapma yetkisi verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/56 SAYILI KARAR:
Beşiktaş Belediyesi 2014 yılı Faaliyet raporu 10 Nisan 2015 tarihli Nisan dönemi toplantısında müzakereye açıldı. Müzakere sonunda yapılan gizli oylama neticesinde 23 oy kullanıldığı, 23 oyun kabul olduğu, Oy Tasnif Heyeti tarafından tespit edildi.
2014 Yılı Faaliyet Raporu 23 kabul oyla Belediye Meclisimizin 10 Nisan 2015 tarihli Nisan dönemi toplantısının 2.birleşiminde kabul edildi.

2015/57 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 10 Nisan 2015 tarihli Nisan dönemi toplantısının 2.birleşiminde; 13 Ekim-13 Kasım 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘’Ötekilerin Dünyası’’ temalı Foto İstanbul 2. Beşiktaş Uluslararası Fotoğraf Festivaline yurtiçi ve yurtdışından katılacak olan sanatçıların konaklama, ulaşım, iaşe bedelleri ile düzenlenecek etkinlikler için gerekli malzeme alımları ve organizasyon giderlerinin Belediyemiz Bütçesinden karşılanmasına ait Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür, Sanat, Turizm ve Sosyal İşler Komisyonu ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/58 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 10 Nisan 2015 tarihli Nisan dönemi toplantısının 2.birleşiminde; Dünya Sanat Günü etkinlikleri kapsamında 10-18 Nisan 2015 tarihleri arasında düzenlenecek İstanbul Kutlamalarına Belediyemizin katılımı, 15 ilden davet edilecek sanatçı ve öğretim görevlilerinin ulaşım, yemek, konaklama giderleri ile başarılı sanatçılara ödüllerin verileceği yemekli ödül gecesi için her türlü organizasyon giderlerinin Belediyemiz Bütçesinden karşılanmasına ilişkin hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kültür, Sanat, Turizm ve Sosyal İşler Komisyonları ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/59 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 10 Nisan 2015 tarihli Nisan dönemi toplantısının 2.birleşiminde; 11-12 Mayıs 2015 tarihlerinde Almanya’nın Erlangen kentine düzenlenecek olan geziye Belediye Heyetimizden Belediye Başkanı Sayın Av.Murat HAZİNEDAR, Meclis Üyesi Sayın Sedef ÇAKMAK, Müdürlerimizden Yasemin SARAL, H.V. Nejat BÜYÜKKÖKSAL, Hüseyin KAYA ve Başkan Danışmanı Adem YAVUZ’un katılması ve görevli sayılmaları ile günlük harcırah, ulaşım, konaklama, vize vs. giderlerinin 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince Belediye Bütçesinden ödenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/60 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 10 Nisan 2015 tarihli Nisan dönemi toplantısının 2.birleşiminde; Şehirlerarası Kültürel alışverişi sağlamak amacıyla Belediyemiz ile Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Sinop Belediyesi arasında Kardeş Şehir ilişkisi kurulması ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 inci maddesinin (g) bendine göre, söz konusu Belediyeler ile protokol imzalanması hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesine ait hazırlanan Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/61 SAYILI KARAR:

Belediye Meclisimizin 10 Nisan 2015 tarihli Nisan dönemi toplantısının 2.birleşiminde, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün bütçe aktarımına ilişkin teklifin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesine istinaden Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü bütçesinde bulunan 1.200.000,00 TL’lik ödeneğin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 4634113101390050324 bütçe koduna aktarılması”na ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/62 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 10 Nisan 2015 tarihli Nisan dönemi toplantısının 2.birleşiminde; “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 134 üncü maddesi uyarınca, Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi gereğince; Başkanlığımızda görevli Memurların Disiplin Amirlerini belirlemek üzere İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan Beşiktaş Belediyesi Disiplin Amirleri Yönetmeliği”ne ilişkin Hukuk Komisyonu raporu okunarak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendine istinaden, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/63 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 10 Nisan 2015 tarihli Nisan dönemi toplantısının 2.birleşiminde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine istinaden 2015 yılında Belediyemizde bir avukatın sözleşmeli personel olarak çalıştırılmasına ve net maaşının 2.642,70 TL olmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/64 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 10 Nisan 2015 tarihli Nisan dönemi toplantısının 2.birleşiminde; Başkanlığımızda boş bulunan norm fazlası memur kadrosunun iptali, boş bulunan memur kadrolarında unvan ve derece değişikliği ile dolu bulunan memur kadrolarında derece değişikliği yapılmasına ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/65 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 10 Nisan 2015 tarihli Nisan dönemi toplantısının 2.birleşiminde 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendine istinaden Beşiktaş Belediyesi Amatör Spor Kulüpleri Yardım ve Ödül Yönetmeliğinin 5 inci maddesine ikinci (2) fıkra eklenmesine ait Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporunun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/66 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 10 Nisan 2015 tarihli Nisan dönemi toplantısının 2.birleşiminde; Kastamonu İli, Cide İlçesi, Kasaba Mahallesi, E29-B-15-B-1-B pafta, 170 ada, 1 parsel üzerinde bulunan 17.018,16m² alanlı, içerisinde kâgir bina, havuz ve arsası bulunan taşınmazın Belediyemize ait olan ½ hissesinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine istinaden satılmasına ilişkin hazırlanan Hukuk Komisyonu raporu okunarak ,raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/67 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 10 Nisan 2015 tarihli Nisan dönemi toplantısının 2.birleşiminde; Beşiktaş ilçe sınırları içinde ikamet eden vatandaşlara 6325 sayılı Kanun çerçevesinde arabuluculuğun tanıtılması, özel hukuka ilişkin ihtilafların çözümünde arabuluculuk kurumunu kullanmalarının teşvik edilmesi amacıyla Belediyemiz ile arabulucular işbirliğinde “İhtilaf Çözüm Merkezi Pilot Proje” adlı projenin hayata geçirilmesi; proje kapsamında Belediyemiz çatısı altında bir İhtilaf Çözüm Merkezi (İÇM) kurulması; oluşturulacak bu merkezden isteyen vatandaşlarımızın ücretsiz hizmet alabilmesi; Belediyemiz adına arabulucular ile protokol imzalamak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine istinaden Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin hazırlanan Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/68 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 10 Nisan 2015 tarihli Nisan dönemi toplantısının 2.birleşiminde; Belediyemizde Muhtarlık İşleri Müdürlüğünün kurulması ve ekli memur kadro ihdası cetvelinde belirtilen memur kadrolarının ihdas edilmesine ilişkin Müdürlük teklifinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi ile Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe istinaden kabulüne ilişkin hazırlanan Hukuk Komisyonu raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.