2015/2015/Mayıs Ayı Meclis Kararları

2015/69 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 4 Mayıs 2015 tarihli Mayıs dönemi toplantısının 1.birleşiminde; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde kültür ve sanat, turizm ve tanıtım hizmetleri Belediyenin görev ve sorumlulukları arasında sayıldığından; Belediyemizce etkin ve kaliteli bir sanat programının oluşturulması, yapılacak olan etkinliklerin belirlenmesi, projelerin değerlendirilmesi ve karara bağlanması amacıyla bir (1) Başkan, bir (1) Başkan Yardımcısı ve dokuz (9) üyeden oluşan onbir (11) kişilik “Beşiktaş Belediyesi Sanat Kurulu” oluşturulması için Belediye Başkanı Sayın Av. Murat HAZİNEDAR’a yetki verilmesine ait Müdürlük teklifi okunarak TEKLİF-KARAR şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/70 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 4 Mayıs 2015 tarihli Mayıs dönemi toplantısının 1.birleşiminde; 16 Mayıs 2015 tarihinde Amerika Birleşik devletleri New York kentinde bu yıl 34 üncüsü düzenlenecek olan Türk Günü ve Türk Kültür Festivali’ne ekli listede bulunan belediye Heyetinin ve Oyun Gençlik Spor Kulübünün katılabilmesi, söz konusu tarihler arasında görevli sayılmaları ve günlük harcırah ulaşım, konaklama, vize, sigorta ve yurt dışı çıkış harç giderlerinin 6425 sayılı Harcırah Kanunu gereğince Belediyemiz Gider bütçesinin ilgili kalemlerinden karşılanmasına ait Müdürlük teklifi okunarak Teklif Karar şeklinde kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/71 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 07 Mayıs 2015 tarihli Mayıs dönemi toplantısının 2.birleşiminde; 2014 Yılı Kesin Hesap Cetveline ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu raporu okunarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 64 üncü maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesine istinaden raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/72 SAYILI KARAR:

Belediye Meclisimizin 07 Mayıs 2015 tarihli Mayıs dönemi toplantısının 2. birleşiminde; Otopark Ücret tarifelerine ilişkin Tarife, Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu raporu okunarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine istinaden aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
LEVENT OTOPARK AYLIK ABONELİK FİYAT TARİFESİ: 1 (Bir) Aylık Ücret: 320,00 TL (Kentli kart sahipleri %50 indirimli)
MERKEZ, LEVENT VE KREŞ OTOPARKI AYLIK MOTORSİKLET ABONELİK FİYAT TARİFESİ: 1 (Bir) Aylık Ücret: 150,00 TL (Kentli kart sahipleri %50 indirimli)”

2015/73 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 07 Mayıs 2015 tarihli Mayıs dönemi toplantısının 2.birleşiminde; Beşiktaş İlçesi, Etiler Mah.1658 numaralı ada ile 626 ve 620 numaralı adalar arasında kalan “Çamlık Yolu Sokak” isminin “RESSAM NURİ İYEM SOKAĞI” olarak değiştirilmesine ilişkin Çevre, Trafik ve Ulaşım Komisyonu ile Kültür, Sanat, Turizm ve Sosyal İşler Komisyonu ortak raporu okunarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendine istinaden raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/74 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 07 Mayıs 2015 tarihli Mayıs dönemi toplantısının 2.birleşiminde; Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurdu Yönetmelik taslağına ilişkin Hukuk İle Kültür, Sanat, Turizm ve Sosyal İşler Komisyonları ortak raporu okunarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (m) bendine istinaden raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/75 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 07 Mayıs 2015 tarihli Mayıs dönemi toplantısının 2.birleşiminde; Marmara Denizi ile İstanbul Boğazının değişen oşinografik şartlarının izlenmesi; İstanbul Boğazının bir parçası olan ilçemiz sahilleri ile zeminin ve canlı popülasyonunun uğradığı değişimlerin, bu değişimlerin toplum üzerindeki etkileri ile deniz üstünde veya kıyıdaki yapılaşma çalışmalarının olası etkilerinin araştırılması; bu konuda toplumun bilgilendirilmesine yönelik bilimsel seminer, eğitim ve konferansların düzenlenmesi amacıyla Belediyemiz ile Sevinç Erdal İnönü Vakfı arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine istinaden ortak projeler yürütülmesine ilişkin Çevre, Trafik ve Ulaşım ile Hukuk Komisyonları ortak raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

2015/76 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 07 Mayıs 2015 tarihli Mayıs dönemi toplantısının 2.birleşiminde; Belediyemize ait Kreşlerimizde 2015-2016 Öğretim yılında uygulanacak aylık ücret tarifesine ilişkin Plan ve Bütçe ile Tarife, Esnaf ve Çalışanlar Komisyonları ortak raporu okunarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendine istinaden raporun aynen kabulüne OYBİRLİĞİ ile karar verildi.
“Belediyemize ait kreşlerimizde, 2015-2016 öğretim yılında uygulanacak aylık ücret tarifesi; Belediyemiz personelinin her bir çocuğu için 250.-TL, Beşiktaş’ta ikamet eden veya çalışan diğer kamu personelinin her bir çocuğu için 500.-TL, İlçemizde yaşayan vatandaşların her bir çocuğu için tam ücret 700.- TL, Kreşlerimizden (1) bir’den fazla kardeşin faydalanma durumunda; ilk çocuk için tam, diğer kardeşler için %10 indirim yapılması öngörülmüştür. Başkanlık tarafından yetkili kılınan kreş komisyonu tarafından karar alınması şartı ile Kreş Yönergesi’nde tanımlanan dezavantajlı grupların çocuklarının kreşlerden ücretsiz faydalanması; gerekli durumlarda (ekonomik olarak desteklenme ihtiyacı olan ailelerin çocukları için) yine komisyonda karar altına alınması şartı ile tam ücret (700.-TL) üzerinden %10 veya %30 indirim uygulanması”

2015/77 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 07 Mayıs 2015 tarihli Mayıs dönemi toplantısının 2.birleşiminde; Belediye Meclisimizin 07 Mayıs 2015 Tarihli Mayıs dönemi toplantısının 2. Birleşiminde Belediyemize müracaat eden işyeri ilgililerinin taleplerinin ilgili kanunlara göre değerlendirilip revize edilerek İçkili Yer Bölgesine ilave edilmesine ait Çevre, Trafik ve Ulaşım Komisyonu ile Tarife Esnaf ve Çalışanlar Komisyonu ortak raporu okunarak, raporun aynen kabulüne OYÇOKLUĞU ile karar verildi.
“Barbaros Bulvarı; Büyükdere Caddesi; Ahmet Adnan Saygun Caddesi; Çırağan Caddesi; Muallim Naci Caddesi; Arnavutköy – Kuruçeşme Caddesi; Bebek – Arnavutköy Caddesi; Cevdet Paşa Caddesi; Aytar Caddesi; Nisbetiye Caddesi; Sekbanlar Caddesi; Ihlamurdere Caddesi; Ortabahçe Caddesi; Türkali Mahallesi – Altıntaş Sokak; Dikilitaş Mahallesi – Emirhan Caddesi; Balmumcu Mahallesi – Morbasan Sokak; Cihannüma Mahallesi – Dört Yüzlü Çeşme Sokak; Arnavutköy Mahallesi – Dubaracı Sokak; Etiler Mahallesi – Toprakkale Sokak; Etiler Mahallesi – Dilhayat Sokak; Cihannüma Mahallesi – Abbasağa Sokak; Abbasağa Mahallesi – Jandarma Mektebi Sokak; Abbasağa Mahallesi – Maşuklar Yokuşu Sokak; Sinanpaşa Mahallesi – İlhan Sokak; Gayrettepe Mahallesi – Necati Albruz Sokak; Sinanpaşa Mahallesi – Köyiçi Caddesi; Ortaköy Mahallesi – Ambarlıdere Yolu; Arnavutköy Mahallesi – Francalacı Caddesi; Nisbetiye Mahallesi – Park Sokak; Yıldız Mahallesi, – Müvezzi Caddesi; Vişnezade Mahallesi – Acısu Sokak; Cihannüma Mahallesi – Akdoğan Sokak; Gayrettepe Mahallesi – Pazar Sokak; Etiler Mahallesi – Cengiz Topel Caddesi; Mecidiye Mahallesi – Camfener Sokak; Bebek Mahallesi – Germencik Sokak; Levazım Mahallesi – Koru Sokak; Bebek Mahallesi – Bebeköy Sokak; Gayrettepe Mahallesi – Cemil Aslan Güder Sokak; Şair Nedim Caddesi; Akat Mahallesi-Yeşim Sokak; Sinanpaşa Mahallesi-Leşger Sokak; Ihlamurdere Cad-Çelebioğlu Sok.”

2015/78 SAYILI KARAR:
Belediye Meclisimizin 07 Mayıs 2015 tarihli Mayıs dönemi toplantısının 2.birleşiminde; Dikilitaş Mah. 55 pafta, 1452 ada, 11 parsel sayılı yerin plan tadilatına ait İmar Komisyonu raporu okunarak, Müdürlüğünden geldiği şekliyle raporun aynen kabulüne OYÇOKLUĞU ile karar verildi.